Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Germańskiej

Aktualności Aktualności

Konferencja naukowa Embedded Narratives in the Literatures of the Medieval North

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej Embedded Narratives in the Literatures of the Medieval North, przygotowywanej we współpracy z Centrum Badań Nordystycznych i Staroangielskich przy Uniwersytecie Śląskim, planowanej na 8-9 kwietnia 2022.

Zainspirowana twórczością Genette’a i innych badaczy konferencja ma na celu zbadanie narracji obejmujących różne poziomy, w których postać jednej narracji staje się narratorem kolejnej, tzw. narracji osadzonej. Wielopoziomowe narracje zachęcają do dyskusji na temat takich aspektów jak:

- relacje między narracją ramową a narracją osadzoną,

- zaangażowanie postaci-narratora w narrację osadzoną i implikacje, jakie ma to dla narracji ramowej,

- źródła osadzonych narracji,

- zakres, z jakim ten zabieg jest stosowany w literaturach średniowiecznej Północy.

Z przyjemnością informujemy, że wykład wprowadzający wygłosi Alison Finlay (Birkbeck College, University of London).

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł i zawierają się w niej przerwy kawowe oraz materiały konferencyjne. Zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów na adres cbns@us.edu.pl nie później niż do 15 listopada 2021 r. Powiadomienia o przyjęciu zostaną wysłane do 3 stycznia 2022 r.

Z opłaty konferencyjnej zwolnieni są pracownicy Instytutu Filologii Germańskiej UJ, doktoranci zatrudnieni w Instytucie Filologii Germańskiej UJ, a 50% zniżka przysługuje pracownikom Wydziału Filologicznego UJ (poza IFG) oraz doktorantom Wydziału Filologicznego UJ.

Informacja w języku angielskim znajduje się tutaj.