Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Germańskiej

Aktualności Aktualności

Zmarł dr hab. Józef Górka, wieloletni pracownik IFG UJ

Zmarł dr hab. Józef Górka, wieloletni pracownik IFG UJ

Z głębokim żalem dowiedzieliśmy się o śmierci emerytowanego długoletniego pracownika IFG, dr. hab. Józefa Górki.

Pogrzeb odbędzie się 10 marca 2022 o godz. 13:40 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie.

Pracownicy IFG UJ

2 marca 2022 roku odszedł od nas Kolega, dr hab. Józef Górka, Autor rozprawy Untersuchungen zur Satzakzentuierung polnischer Deutschlernender (1998) i innych prac z zakresu fonetyki, w szczególności fonetyki języka niemieckiego oraz interferencji fonicznej.

Urodził się w Rylowej 6 lutego 1944 roku. Studia germanistyczne rozpoczęte w UAM w Poznaniu kontynuował na Uniwersytecie Karola Marksa w Lipsku (NRD). Całe swoje życie zawodowe i naukowe od 1966 roku do przejścia na emeryturę w roku 2012 związał z Uniwersytetem Jagiellońskim, z zawieszoną od r. 1951 i reaktywowaną po 14-letniej przerwie krakowską germanistyką. Jego pełna oddania Uniwersytetowi praca została w r. 2012 uhonorowana Złotym Medalem za Długoletnią Służbę. Od schyłku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku był zatrudniony również na etacie profesora w Nowym Sączu.

Kiedy obecnie najstarsi pracownicy Instytutu Filologii Germańskiej zaczynali studia, był ówczesny mgr Górka na stypendium w NRD, które zaowocowało ostatecznie w r. 1973 napisanym pod kierunkiem prof. Szulca doktoratem pt. Der Einfluss muttersprachlicher Artikulationsbasis auf die deutsche Aussprache polnischer Sprecher. W następnych latach stał się jakby szefem zespołu asystentów. Z jasną bródką, zawsze schludny i elegancki, energiczny, budził respekt i był wzorem wypełniania obowiązków organizacyjnych. Jako jeden z pierwszych z naszego Instytutu wyjechał w roku akad. 1979/80 do Kilonii na stypendium Humboldta, co było wtedy jeszcze o wiele bardziej prestiżowe niż dzisiaj i było rzadką możliwością dłuższego przebywania i prowadzenia badań „na Zachodzie”, od którego oddalała nas wtedy żelazna kurtyna. Pieczołowicie i z ogromną odpowiedzialnością przez szereg lat zajmował się laboratorium językowym, stworzonym pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku na Wydziale Filologicznym UJ dzięki pionierskiej inicjatywie prof. Aleksandra Szulca. W laboratorium tym przez lata doskonalili swoją wymowę studenci Wydziału Filologicznego m.in. pod okiem i dydaktycznym kierunkiem dra Górki, uczył nas tam również posługiwania się w szkole czy na uczelni sprzętem audiowizualnym. Karierę naukową Prof. Józefa Górki uwieńczyła w 1998 r. wymieniona na wstępie rozprawa habilitacyjna. Pozostał zatem wierny tematyce fonetyki, fonologii i interferencji. Był członkiem Stowarzyszenia Germanistów Polskich i Societas Humboldtiana Polonorum – Stowarzyszenia Stypendystów Fundacji im. Aleksandra von Humboldta.

Na zawsze zachowamy Go w naszej pamięci jako wyjątkowo rzetelnego pracownika, zapalonego fonetyka i dobrego kolegę. Ze smutkiem łącząc się w głębokim bólu z Najbliższymi, żegnamy dra hab. Józefa Górkę.