Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Germańskiej

Aktualności Aktualności

„Betrachtungen zur diachronen und synchronen Linguistik“ (2022)

 

Publikacja ma na celu wielowymiarową prezentację wyników pogłębionych, szeroko pojętych historyczno-językoznawczych badań polskich germanistów z różnych ośrodków akademickich, poruszanych dotychczas niedostatecznie lub rzadko w działaniach naukowych i edukacyjnych. Tłem opisywanych zjawisk jest ujęcie socjolingwistyczne, wynikające ze społecznego charakteru języka, przy uwzględnieniu czynników pozajęzykowych w kontekście relacji polsko-niemieckich i procesów zachodzących w Europie. Inspiracją są wielowiekowe kontakty polsko-niemieckie w różnych aspektach, kształtujące się obydwa społeczeństwa. Efektem projektu jest prezentacja skutków kontaktów polsko-niemieckich, uwzględniającą świadomość własnej tożsamości kulturowej, oraz próba opisu zależności języka i rzeczywistości pozajęzykowej, znajdującej w nim swe odbicie, przy jednoczesnym ukazaniu kierunków eksploracji, prowadzonych przez polskich germanistów. Innowacyjność przedsięwzięcia zasadza się na szerokiej czasowej i przestrzennej perspektywie badawczej, wynikającej z udziału licznej grupy badaczy, prezentującej rezultaty swoich analiz.