Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Germańskiej

Aktualności Aktualności

Nowe doktoraty pracowników IFG UJ

Nowe doktoraty pracowników IFG UJ

W dniu dzisiejszym decyzją Rady Dyscypliny Językoznawstwo UJ dwie nasze Koleżanki uzyskały stopień doktora nauk humanistycznych. Serdecznie gratulujemy Pani DOKTOR Magdalenie Bednarczyk-Gacek i Pani DOKTOR Małgorzacie Hac oraz Pani Promotor, Prof. dr hab. Zofii Berdychowskiej i Promotorom pomocniczym, dr. Robertowi Kołodziejowi i dr hab. Magdalenie Filar!

dr Magdalena Bednarczykdr Małgorzata Hac