Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Germańskiej

Aktualności Aktualności

Szkoła letnia „dynamiki tekstów", organizowana przy współpracy z uniwersytetem partnerskim w Lipsku

W dniach od 16 do 22 lipca 2023 r. odbędzie się w Krakowie szkoła letnia „textdynamiken” - Studieren und Promovieren in Leipzig und in Krakau („dynamiki tekstów” – studia I-III stopnia w Krakowie i Lipsku).

Szkoła Letnia „textdynamiken” to projekt wpisujący się w partnerstwo instytutów germanistycznych Uniwersytetów Jagiellońskiego i Lipskiego, które istnieje od lat 60. XX w., a umocowane jest obecnie w programie Partnerskiej współpracy germanistyk (GIP), finansowanym przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD). Intencją szkoły letniej i całego projektu jest pogłębienie wieloletniej współpracy obu instytutów w dyscyplinach językoznawstwo i literaturoznawstwo. Planowane wydarzenie ma być okazją głównie dla doktorantów i studentów z obu uczelni dla zaprezentowania swoich dotychczasowych dokonań i planów na przyszłość oraz poddanie ich naukowej dyskusji. Przewidziano ponadto warsztaty nt. procesów tekstualnych, paleografii średniowiecznej i nowożytnej, a także wizyty studyjne w Bibliotece Jagiellońskiej połączone z prezentacją rękopisów. 

Zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniach.