Konferencja międzynarodowa "Kurztexte"

Termin: 20.05.2019 - 21.05.2019
Miejsce: Kraków

Zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową „Was man alles nicht sagen muss. Kurztexte und multimodale Kurzformen im öffentlichen Raum“

Szanowni Państwo,

Instytut Filologii Germańskiej UJ, Zakład Językoznawstwa Germańskiego zaprasza na międzynarodową konferencję naukową „Was man alles nicht sagen muss. Kurztexte und multimodale Kurzformen im öffentlichen Raum“, która odbędzie się w dniach 20-21 maja 2019 r. w Krakowie. Informacje o partnerach i koncepcji konferencji znajdą Państwo na stronie konferencji.

Z wyrazami szacunku

Komitet organizacyjny: Zofia Berdychowska, Magdalena Filar, Tomasz Rojek
Data opublikowania: 04.04.2019
Osoba publikująca: Agnieszka Gaweł