Ogłoszenie o zwołaniu zebrań wyborczych przedstawicieli do rad instytutów nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia doktora habilitowanego oraz przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Termin: 21.07.2020 - 22.07.2020

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy o zwołaniu zebrań wyborczych nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia doktora habilitowanego (w IFG 22 lipca 2020 r.) oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (21 lipca 2020 r.) w celu wybrania przedstawicieli do rad instytutów Wydziału Filologicznego UJ na kadencję 2020–2024. Bliższe informacje znajdą Państwo w załącznikach.

Załączniki

Informacja o zwołaniu zebrań wyborczych

Instrukcja - dołączanie do spotkań wyborczych i sposób głosowania

Przebieg zebrania - zgłaszanie kandydatów, głosowanie

Data opublikowania: 13.07.2020
Osoba publikująca: Agnieszka Gaweł