Nowe habilitacje i doktoraty pracowników IFG UJ

Z ogromną radością informujemy, że Rada Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Jagiellońskiego nadała stopnie doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo Magdalenie Filar i Grzegorzowi Chromikowi, natomiast Rada Naukowa Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UAM w Poznaniu stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo Annie Kurek-Przybilski. Serdecznie gratulujemy!

1 /image/image_gallery?uuid=9ae4379d-0345-4b52-a28a-4449de02d7a0&groupId=4530294 275 393 dr hab. magdalena Filar dr hab. Magdalena Filar 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=9c7edfec-537a-46fc-b84e-42490d5e004b&groupId=4530294 881 870 dr hab. Grzegorz Chromik dr hab. Grzegorz Chromik 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=6a3c64d2-a8fb-4da4-8362-16c4201dccff&groupId=4530294 3763 3455 dr Anna Kurek-Przybilski dr Anna Kurek-Przybilski 4 2