Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Germańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Seminarium p. prof. A. Dębskiego II rok

Termin: 03.12.2012 - 13.12.2012

Studenci I roku studiów II stopnia będą uczestniczyć w wykładzie pt." Tłumaczenia pisemne w KE" p. dyr. J. Kuli (Audytorium Maximum, czw. 5.12.12, godz. 17.00, w ramach wykładu p. prof. A. Dębskiego (Teoria tłumaczenia) Seminarium  magisterskie II roku zostaje przeniesione na środę, 5.12. godz. 12.00, ul. Czapskich 4, pok 125 z powodu ważnych spraw służbowych.


Na 13.12.12, w terminie zwykłym (czwartek godz. 16,45 -18,15), zwołuję seminarium magisterskie z obowiązkową obecnością wszystkich uczestników. Cel: sprawozdanie uczestników seminarium (II rok) z postępów w pisaniu prac magisterskich (!).
Antoni Dębski

Data opublikowania: 03.12.2012
Osoba publikująca: Agnieszka Gaweł