Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Germańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ankiety studenckie

Termin: 21.01.2013 - 03.03.2013

STUDENTKI I STUDENCI FILOLOGII GERMAŃSKIEJ I FILOLOGII SZWEDZKIEJ UJ
STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH
W dn. 21.01.2013 została uruchomiona ankieta dotycząca oceny  pracowników IFG UJ i prowadzonych przez nich przedmiotów oraz pracy administracji w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013. Udział w ankiecie możliwy jest do dn. 10.03.2013.
Ankiety należy wypełniać drogą elektroniczną na stronie internetowej.  Trzeba zalogować się na www.usosweb.uj.edu.pl i wejść w zakładkę: dla studentów/moje studia/ankiety. W tej edycji zostanie zastosowana nowa wersja kwestionariusza do oceny zajęć dydaktycznych.
Zachęcam do licznego udziału w ankiecie.
Sondaż jest anonimowy.
 
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Filologicznego UJ
ds. jakości  kształcenia w IFG
dr Halina Podgórni

Data opublikowania: 22.01.2013
Osoba publikująca: Agnieszka Gaweł