Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Germańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Decyzja o zmianie formy wszelkich zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Filologicznym / Vorläufige Änderung der Form aller didaktischer Veranstaltungen an der Jagiellonen-Universität

Szanowni Państwo !

Na podstawie &2 ust.4 zarządzenia nr 24 Rektora UJ z dnia 10 marca 2020 roku, podejmuję niniejszym decyzję o zmianie formy wszelkich zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Filologicznym na formę zdalną – do odwołania.

Jednocześnie zobowiązuję Państwa Dyrektorów i Wicedyrektorów Jednostek do opracowania szczegółowych zasad wdrożenia takiej formy zajęć w zależności od ich rodzaju i potrzeb programowych danego kierunku, oraz monitorowania realizacji przekazanych instrukcji.

Z wyrazami szacunku,

prof. dr hab. Elżbieta Górska – dziekan Wydziału

 

Vorläufige Änderung der Form aller didaktischer Veranstaltungen an der Jagiellonen-Universität

Auf der Grundlage der Verordnung des Rektors finden alle didaktischen Veranstaltungen an der Jagiellonen-Universität bis auf Widerruf im E-learning statt.

Data opublikowania: 11.03.2020
Osoba publikująca: Agnieszka Gaweł