Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Germańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zajęcia na fil. szwedzkiej, germańskiej, germańskiej z angielskim w semestrze zimowym 2020/21

Zgodnie z Komunikatem nr 16 Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej oraz Prorektora UJ ds. dydaktyki z dnia 28 lipca 2020 informujemy, że w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 zajęcia dla studentów filologii szwedzkiej, studia pierwszego stopnia (wszystkie roczniki) planowane są w formie stacjonarnej z elementami kształcenia zdalnego, natomiast studia drugiego stopnia fil. szwedzka (wszystkie roczniki) i  pozostałe kierunki - fil. germańska, germańska z angielskim I i II stopnia (wszystkie roczniki) − wyłącznie w formie zdalnej.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu prowadzenia poszczególnych zajęć zostaną ustalone przez Dziekana Wydziału i podane do wiadomości najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego. 

Komunikat jest dostępny na stronie bip.uj.edu.pl

link: https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/144229043/kom_16_2020.pdf/00d87ead-88dc-45f1-ad00-5649b3b6ba04

 

Data opublikowania: 30.07.2020
Osoba publikująca: Małgorzata Soczówka