Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Germańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Egzamin z historii języka niemieckiego dla studentów Erasmus+_Termin_wrześniowy

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi zapytaniami ze strony Państwa i różnymi Państwa dezyderatami dotyczącymi terminu w/w egzaminu, muszę Państwu wyznaczyć termin egzaminu - w miarę możliwości uwzględniający - wszystkie Państwa prośby.

Dlatego też pierwszy termin egzaminu z wprowadzenia do historii języka niemieckiego dla wszystkich studentów przebywających na Erasmusie wyznaczam na dzień 10.09.2020 (czw.) o godz. 10.00. Egzamin odbędzie się za pośrednictwem platformy Teams. Dlatego też proszę o przesłanie do mnie do dnia 8.09.2020 Państwa adresów mailowych w domenie uj.edu.pl, gdyż tylko na taki adres będę udostępniał Państwu egzamin z przedmiotu.

Proszę zrozumieć też, że ewentualny późniejszy termin egzaminu nie byłby dla Państwa korzystny, gdyż w razie konieczności egzaminu poprawkowego mieliby Państwo mało czasu na przygotowanie się do niego, a wszystko muszą Państwo zdać do końca września.

 

Z poważaniem,

Piotr Owsiński

Zakład Dydaktyki i Historii Języka Niemieckiego

Instytut Filologii Germańskiej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Al. Adama Mickiewicza 9a, p. 312 

31-120 Kraków 

 

Data opublikowania: 27.08.2020
Osoba publikująca: Małgorzata Soczówka