Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Germańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rejestracja na zajęcia w semestrze zimowy 2020/21

W dniach 25.09.2020 od godz.10.00 do 30.09.2020 do godz.23.00 odbędzie się rejestracja na zajęcia na semestr zimowy 2020/21

Poniższa informacja dotyczy studentów filologii germańskiej na studia drugiego stopnia:

Student ma 4 możliwości realizacji punktów za przedmioty do wyboru, czyli opcje, specjalizację językową, kształcenie nauczycielskie i specjalizację translatorykę.  Sposób uzyskiwania punktów za przedmioty do wyboru jest wiążący na dwa lata. W ciągu I roku student zobowiązany jest do zrealizowania 16 punktów ECTS, w ciągu II roku studiów - 8 punktów ECTS za przedmioty do wyboru, które nie są przypisane do jego seminarium magisterskiego; ewentualny niedobór punktów realizuje w ramach przedmiotów opcjonalnych. Por. https://sylabus.uj.edu.pl/pl/3/1/3/14/41 i https://ifg.filg.uj.edu.pl/s2s/filologia-germanska

"W drugim semestrze IFG nie oferuje żadnych opcji dla studiów filologii germańskiej na drugim stopniu, co trzeba wziąć pod uwagę planując zdobywanie punktów ECTS w skali rocznej."

Data opublikowania: 18.09.2020
Osoba publikująca: Małgorzata Soczówka