Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Germańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Filologia germańska - średnia ważona

Termin: 20.11.2012 - 30.11.2012

Podaję sposób obliczania średniej ważonej, aby każdy student mógł sobie sprawdzić, czy dobrze została przeze mnie policzona. Średnią liczy się mnożąc ocenę z egzaminu przez liczbę punktów ECTS przedmiotu za cały rok.

np. dla I roku (11 przedmiotów z sumą punktów ECTS 56)

1. gramatyka języka polskiego - ocena 4,5 x 2(ECTS) = 9
2.wstęp do językoznawstwa - 5 x 3 = 15
3.filozofia - 5 x 3 = 15
4. gramatyka opisowa -5 x 10 = 50
5. historia literatury - 4,5 x 8 = 36
6. historia Niemiec - 4 x 3 = 12
7. pnjn - 5 x 15 = 75
8. analiza tekstu literackiego - 5 x 3 = 15
9. akwizycja - 5 x 3 = 15
10. opcja (liryka) - 5 x 3 = 15
11. opcja (film) - 5 x 3 = 15

9+15+15+50+36+12+75+15+15+15+15 = 272

272 : 56 = 4,8571  średnia ważona wynosi 4,86

Studenci wyższych lat policzą sobie tak samo, pamiętając żeby brać pod uwagę punkty za przedmiot  z całego roku.

Życzę wszystkim  takich średnich  jak wyliczyłam dla przykładu powyżej, albo wyższych.

Rozalia Kutrybała

Data opublikowania: 20.11.2012
Osoba publikująca: Agnieszka Gaweł