Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Germańskiej

Aktualności Aktualności

Zmarła dr Małgorzata Zimmermann, wieloletni pracownik IFG UJ

Zmarła dr Małgorzata Zimmermann, wieloletni pracownik IFG UJ

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 10 stycznia 2021 r. odeszła nasza emerytowana Koleżanka, dr Małgorzata Zimmermann...

 

Z ogromnym smutkiem dowiedzieliśmy się, że w dniu 10 stycznia 2021 zmarła dr Małgorzata Zimmermann. Pożegnamy Ją 19 stycznia o godz. 13.40 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Pracowała w naszym Instytucie ponad 30 lat – od roku 1977 do 2014, kiedy przeszła na emeryturę.

Dr Zimmermann ukończyła studia germanistyczne w IFG w roku 1976. Pracę magisterską napisała pod opieką prof. Aleksandra Szulca. Także pod jego opieką powstał obroniony w roku 1985 doktorat pt. Verben des Sehvermögens im Deutschen und im Polnischen. Eine deskriptiv-konfrontative Studie. Jej zainteresowania naukowe skupiały się początkowo ma badaniach konfrontatywnych, a następnie wokół problemów szeroko rozumianej dydaktyki języka niemieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień gramatyki opisowej, a także semantyki i leksyki. Świadczą o tym zarówno liczne publikacje w czasopismach o charakterze  metodyczno-dydaktycznym (m. in. Glottodidactica, Języki Obce w Szkole, Zielsprache Deutsch) poświęcone gramatyce, problemom interferencji oraz błędu językowego, jak i ogromne zaangażowanie w dydaktykę Instytutu Filologii Germańskiej, gdzie prowadziła m.in. zajęcia z gramatyki opisowej, gramatyki strukturalnej, seminaria dyplomowe oraz zajęcia z praktycznej nauki języka niemieckiego.  Dr Zimmermann była także z ramienia UJ opiekunką naukową NKJO w Zakopanem, brała udział w licznych konferencjach  metodyczno-językoznawczych, organizowanych m.in. najpierw przez Kulturzentrum DDR w Polsce, a potem przez Goethe Institut. Przez wiele lat opracowywała testy egzaminacyjne na egzamin wstępny na filologię germańską i szwedzką, brała udział w egzaminach licencjackich dla absolwentów NKJO, a także przeprowadzała egzaminy ze znajomości języka niemieckiego dla doktorantów naszego Wydziału. Odbyła staże naukowe na uniwersytetach w Lipsku i w Getyndze. Za swoje osiągnięcia była wyróżniona nagrodami dydaktycznymi Rektora UJ.

Przede wszystkim jednak dr Zimmermann, Małgosia, była znakomitym dydaktykiem budzącym szacunek i zaufanie studentów, jak i wspaniałą Koleżanką. Poniżej zaledwie kilka z wielu reakcji na wiadomość o Jej odejściu:

 „Kiedy już pracowałem w IFG, uwielbiałem z nią rozmawiać na korytarzach Collegium Paderevianum. Miała wspaniałe poczucie humoru i wyrafinowany żart... Szlachetna, ciepła, cierpliwa, uśmiechnięta, z klasą, gotowa służyć radą i przyjść z pomocą... Szkoda...”

„Strasznie mi przykro, bo to Małgosia nauczyła mnie gramatyki opisowej, a notatki z zajęć mam do dzisiaj.”

„Jest mi tak smutno, że nie mogę sobie poradzić. Miałam nadzieję, że wyzdrowieje. Tragiczne to, a w lipcu jeszcze piłyśmy wino.”

„Do dzisiaj znam z 1 roku ‘Sag`s besser’ na pamięć i to wyjątkowe, zdystansowane, a przy tym lekko uszczypliwe poczucie humoru, które bardzo sobie ceniłem.”

„Była dobrą Koleżanką, zawsze opanowana, elegancka nie tylko zewnętrznie, ale też w myśleniu. Tylko przez parę lat miałyśmy wspólne egzaminy, niestety.”

"Pani Doktor była w komisji egzaminu komisyjnego na 2 roku z gramatyki strukturalnej. Niewiele z niego pamiętam z powodu straszliwego stresu, ale gdyby nie jej spokój  i zadane mi pytanie końcowe, na które chyba odpowiedziałam, to nie byłoby mnie tu i teraz... Ona zapewne tego nie pamiętała, ale ja jej bardzo dużo zawdzięczam. I nigdy się   potem nie złożyło, abym jej za to podziękowała..."

„Ja z dr M. Zimmermann miałem metodykę nauczania języka niemieckiego (wykład). Oprócz tego, że uczyła mnie języka, to jeszcze uczyła mnie uczyć. Do dzisiaj wykorzystuję na zajęciach to, co mówiła na wykładzie. Pamiętam, że scenariusze zajęć robiłem również wg schematu, który ona opracowała. Inaczej nie umiem...”

Do zobaczenia Małgosiu!

Rodzinie i Przyjaciołom składamy serdeczne wyrazy współczucia.