Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Germańskiej

Aktualności Aktualności

Szkoła letnia „Krakau als Stätte des europäischen Kulturerbes“

W dniach 20.07.21-25.07.21 odbyła się szkoła letnia „Krakau als Stätte des europäischen Kulturerbes“, która jest częścią projektu Erasmus Plus „The Future of Cultural Heritage in Modern Europe”. W tym zainicjowanym i kierowanym przez katedrę „Kultury Oświecenia” z Uniwersytetu w Poczdamie projekcie biorą udział przedstawiciele uniwersytetów oraz instytucji kultury (muzeów i bibliotek narodowych) z ośmiu miast europejskich: Aten, Bolonii, Bordeaux, Kopenhagi, Krakowa, Luksemburga, Poczdamu i Rygi. Celem szkoły jest zapoznanie pochodzących z tych ośrodków 28 uczestników z europejskim dziedzictwem Krakowa jako byłej stolicy Polski i wielokulturowego miasta uniwersyteckiego. Szkole towarzyszyć będzie przygotowana przez dr Monikę Jaglarz i dr Lucynę Nowak odbywająca się w Bibliotece Jagiellońskiej wystawa rękopisów poświęcona uniwersyteckiej tradycji naszego miasta, na której zaprezentowane zostaną m.in. rękopisy z kolekcji Varnhagena. Patronatem honorowym objął szkołę Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie. Organizatorką szkoły jest dr hab. Katarzyna Jaśtal, prof. UJ.