Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Germańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

DAAD – Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej

DAAD – Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej

Drogie Studenki, Drodzy Studenci,

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

 

W imieniu Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) serdecznie zapraszam do dialogu i współpracy.

 

Na poniższych stronach regularnie informujemy o wydarzeniach i projektach, które realizujemy we współpracy z Instytutem Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego i innymi uczelniami lokalnymi oraz z instytucjami partnerskimi w Polsce, takimi jak Goethe-Institut i Konsulat Generalny Niemiec w Krakowie.

Czekamy na Wasze zainteresowanie oraz wszelkie pytania i sugestie!

Szczególną uwagę chciałabym zwrócić na zróżnicowany program stypendialny DAAD:

Każdego roku DAAD oferuje studentom wszystkich kierunków poczynając od drugiego roku studiów możliwość ubiegania się o stypendium, np. od października do grudnia na kursy językowe na niemieckich uniwersytetach czy studia magisterskie w Niemczech. Oferowane są również stypendia doktoranckie, habilitacyjne i badawcze dla absolwentów, nauczycieli i wykładowców.

Zapraszam i pozdrawiam serdecznie

Dr. habil. Caroline Welsh

Lektor DAAD

Instytut Filologii Germańskiej UJ

Al. Mickiewicza 9a

31-120 Kraków/Polska

2. piętro, pokój 109

Tel. (biuro): + 48 / 12 / 663 4312

Mail: Caroline.Welsh@uj.edu.pl

DAAD Polska

DAAD Worldwide (@daad_worldwide) • Instagram-Fotos und -Videos

DAAD Polska - Startseite | Facebook

Aktualności - Instytut Filologii Germańskiej - Wydział Filologiczny (uj.edu.pl)

Stypendia DAAD na rok 2024 / DAAD-Stipendien für 2024