Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Germańskiej

Harmonogramy zajęć

Studia stacjonarne

Harmonogram studiów stacjonarnych na semestr letni w roku akademickim 2022/2023 (harmonogramiści zastrzegają możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramach):

Filologia germańska:

Filologia szwedzka:

Filologia germańska z językiem angielskim:

Przekład literacki (II stopień):

  • I rok, II rok

Zanim student zdecyduje się na wybór opcji, proszony jest o sprawdzenie na harmonogramie, czy nie będzie ona kolidować z jego podstawowym rozkładem zajęć.

Informujemy, że w przypadku zdarzeń losowych harmonogramy mogą zostać zmodyfikowane.

Legenda do sal Instytutu Filologii Germańskiej

Sale 39, 39A i 40A znajdują się w budynku przy ul. Ingardena 3.

Pozostałe sale dydaktyczne znajdują się w budynku przy al. Mickiewicza 9B, o ile na harmonogramie nie widnieją inne dane.

Harmonogramy sesji

Harmonogram sesji zimowej (2022/23)

Filologia germańska

Filologia germańska z językiem angielskim

Filologia szwedzka