Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Germańskiej

Harmonogramy zajęć

Studia stacjonarne

Harmonogram studiów stacjonarnych na semestr zimowy rok akademicki 2021/2022 (harmonogramiści zastrzegają możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramach):

Filologia Germańska:

Filologia szwedzka:

Filologia germańska z językiem angielskim:

Przekład literacki (II stopień):

Zanim student zdecyduje się na wybór opcji, proszony jest o sprawdzenie na harmonogramie, czy nie będzie ona kolidować z jego podstawowym rozkładem zajęć.

Informujemy, że harmonogramy mogą zostać zmodyfikowane w przypadku zmian obostrzeń epidemiologicznych lub zdarzeń losowych.

Legenda do sal Instytutu Filologii Germańskiej

Sale 39, 39A i 40A znajdują się w budynku przy ul. Ingardena 3.

Pozostałe sale dydaktyczne znajdują się w budynku przy al. Mickiewicza 9B, o ile na harmonogramie nie widnieją inne dane.

Harmonogramy sesji

Harmonogram sesji letniej (2020/21)

Filologia germańska

Filologia germańska z językiem angielskim

Filologia szwedzka