Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Germańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Filologia germańska – opcje, seminaria dyplomowe i kursy z drugiego języka germańskiego 21/22 (sem. zimowy)

Filologia germańska:

Plik z przedmiotami do wyboru oraz spis opcji, seminariów dyplomowych i kursów z drugiego języka germańskiego znajdują się w poniższych załącznikach:

FG – opis zajęć do wyboru (rok akademicki 21/22)

FG – semestr zimowy 2021: opcje, seminaria dyplomowe, drugi język germański

Pełny program studiów odnaleźć można pod adresem:

https://sylabus.uj.edu.pl/pl/4/1/2/14/41 (studia licencjackie)

https://sylabus.uj.edu.pl/pl/4/1/3/14/41 (studia magisterskie)

Uwaga!

Czytając program studiów drugiego stopnia proszę zwrócić uwagę na to, że pewne zajęcia należą do bloku specjalności, a więc nie można się na nie nie zapisać. Przykładowo studenci specjalności Lingwistyka stosowana w pierwszym semestrze muszą uczęszczać nie tylko na odpowiednie seminarium magisterskie, lecz także na Lingwistykę tekstu 1 i Opcję z wiedzy o języku (na tę ostatnią, jeśli nie uczęszczają na Specjalizację translatoryka).

W każdym roku student musi zebrać co najmniej 60 punktów ECST.