Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Germańskiej

Rekrutacja - neofilologia: przekład literacki (język niemiecki) - studia stacjonarne II stopnia

Studia prowadzone przy Wydziale Filologicznym, w IFG realizowana jest część w zakresie języka niemieckiego

Opis studiów: przekład literacki (język niemiecki) – studia stacjonarne II stopnia

Poniżej prezentujemy opis programu studiów NEOFILOLOGIA: PRZEKŁAD LITERACKI (JĘZYK NIEMIECKI) na studiach stacjonarnych II stopnia.

POSIEDŹ, POCZYTAJ, POMYŚL, ZARYZYKUJ !!!

Studia stacjonarne II stopnia „przekład literacki (język niemiecki)" będziesz mógł podjąć, kiedy będziesz miał już w kieszeni dyplom LICENCJATA zdobyty na jednym z kierunków zaliczających się do obszaru nauk humanistycznych. Trwają one dwa lata, odbywają się w języku niemieckim (Wydział Filologiczny) i w języku polskim (Wydział Polonistyki) i mają charakter ściśle uniwersytecki.

Podczas studiów nauczysz się doskonale mówić po niemiecku, zapoznasz się ze specyfiką przekładu literackiego i typowymi trudnościami z nim związanymi. Będziesz uczęszczał na zajęcia zarówno w Instytucie Filologii Germańskiej, gdzie w trakcie studiów zrealizujesz dwie trzecie wszystkich koniecznych punktów ECTS (80), jak i na Wydziale Polonistyki, gdzie zrealizujesz jedną trzecią punktów ECTS (40). W IFG będziesz mógł uczęszczać na warsztaty tłumaczeniowe, seminaria magisterskie w zakresie przekładu literackiego, zajęcia dotyczące współczesnej literatury i kultury krajów niemieckojęzycznych oraz ćwiczenia z praktycznej nauki j. niemieckiego i innego współczesnego języka obcego. Na Wydziale Polonistycznym natomiast pogłębisz swoją wiedzę na temat polskiej literatury nowoczesnej (XX i XXI w.), będziesz uczęszczał na zajęcia ze stylistyki praktycznej w kontekście kontrastywnym oraz wybrane opcje przekładoznawcze.

Kiedy będzie już po wszystkim, napiszesz pracę magisterską i zdasz końcowy egzamin, otrzymasz dyplom MAGISTRA NEOFILOLOGII specjalność PRZEKŁAD LITERACKI

Sylwetka absolwenta: przekład literacki (język niemiecki) – studia stacjonarne II stopnia

Kończąc przekład literacki (język niemiecki) na UJ będziesz

  • swobodnie i łatwo porozumiewał się po niemiecku (poziom C2 opanowania języka);
  • poznasz drugi współczesny język obcy;
  • znał język, literaturę i kulturę krajów niemieckojęzycznych;
  • znał polską literaturę nowoczesną (XX i XXI w.) i stylistykę polszczyzny
  • mógł zostać tłumaczem lub lektorem języka niemieckiego;
  • mógł pracować w wydawnictwach i redakcjach czasopism, biurach turystycznych, firmach i w ogóle wszędzie tam, gdzie będą wymagać od Ciebie znajomości języka niemieckiego;
  • podczas studiów mógł rozszerzać swoje zainteresowania w Kole Naukowym Germanistów;
  • mógł kontynuować dalszą naukę na studiach III stopnia (doktoranckich);
  • żałował, że wspaniały czas studiów oraz zarwane niekoniecznie przez naukę noce w niepowtarzalnym mieście dobiegły końca.