Till huvudmenyn

Om Avdelningen

Professor Lars Lönnroth, som besökte svenska institutioner runt i världen, skrev följande efter sitt studiebesök i Krakow:

"Särskilt imponerad blev jag vid ett besök på den skandinaviska avdelningen vid det ärevördiga Jagellonska universitetet i Kraków, där polska litteraturvetare undervisar på perfekt svenska om metaforanvändningen i fyrtiotalistisk lyrik, modern litteraturteori och andra avancerade ämnen" (SvD 5.6.2001).

Avdelningen för svenska språket och litteraturen – nuvarande Avdelningen för nordistik – som professor Lönnroth lovordar, bildades 1974 av professor Aleksander Szulc, dåvarande prefekt för Institutionen för germanistik vid Jagellonska universitetet i Kraków. Den första lektorn i svenska var fil.mag. Andrzej Siudut. Så småningom anställdes också modersmålstalande lektorer. Under årens lopp har avdelningen utvecklats till ett betydelsefullt centrum för svensk undervisning och forskning i Polen. Den har också bedrivit samarbete med universiteten i Uppsala, Stockholm, Lund, Växjö, Bonn och Oslo. Avdelningens mångåriga chef, prof. Genowefa Sadalska, bidrog till dess växande internationella rykte på det vetenskapliga planet. Hennes efterföljare, docent Sławomira Kaleta-Wojtasik och docent Piotr de Bończa Bukowski, förstärkte dess inre struktur och moderniserade den genom att anpassa studierna till Bolognasystemet och införa nya forsknings- och undervisningsområden inriktade på de andra skandinaviska ländernas kultur och språk (först och främst Norge och Island). Det didaktiska utbudet vid avdelningen omgestaltas ständigt för att uppfylla samtidens krav.

På avdelningen genomförs forskning inom svensk och norsk språkvetenskap; svensk, norsk och isländsk litteratur, samt översättningsvetenskap och mellankulturell kommunikation (skandinavistiskt perspektiv). Våra studenter erbjuds även undervisning i andra germanska språk: danska, isländska och nederländska. Sedan 1970-talet har ett flertal forskare doktorerat och meriterat sig vidare inom språk- och litteraturvetenskapen; deras monografier (sex docentböcker och tio doktorsavhandlingar) har publicerats i Sverige, Tyskland och i Polen. Dessutom kom under åren 2004–2020 fyra samlingsvolymer ut i serien Filologiskt smörgåsbord med bidrag av avdelningens nuvarande och tidigare medarbetare. Den internationella konferens som organiserades i Kraków 2007 resulterade i samlingsvolymen Perspektiv på svenska språket och litteraturen (2008). Tillsammans med Svenska institutet och Sveriges ambassad organiserade vi Svenska Språkdagar 2015 – en konferens för svenskstuderande och svensklärare från polska lärosäten. Bland våra konferenser finns även Symposium Tranströmers gränser (2017) och konferenserna Strindberg och västerländsk kanon (2017), INGMAR/BERGMAN/INTER/MEDIA (2018) samt studentkonferensen Mellan Polen och Sverige. Språk, översättning, kultur (2018). 

Våra lärares forskningsinsatser har uppmärksammats av inhemska och utländska institutioner och nämnder i form av stipendier och priser, bl.a. två internationella SWEA-stipendier, ett SWEA-Warszawastipendium, ett Alexander von Humboldt-stipendium, ett Fulbright-stipendium och tre priser utdelade av Svenska Akademien.

Vid sidan av sina akademiska uppgifter är avdelningens lärare verksamma som auktoriserade translatorer i svenska samt översättare av svensk skönlitteratur; denna verksamhet har resulterat i bl.a. flera översättningar av svensk litteratur till polska och tre temanummer av litterära tidskrifter ägnade åt Sverige. Knuten till vår avdelning var den världskände översättaren av polsk litteratur till svenska, Anders Bodegård. De anställda samarbetar dessutom som föreläsare med lokala avdelningar av polsk-svenska föreningar, organiserar visningar av svenska filmer, översättartävlingar, luciafirande m.m. Studenterna vid avdelningen är aktiva inom den skandinavistiska studentkåren SKON (Skandynawistyczne Koło Naukowe UJ) som har till syfte att sprida kunskap om Sverige och Norden i Polen, bl.a. genom sina webbsidor (skonuj.wordpress.com samt www.facebook.com/skonuj) och genom att ge ut egna publikationer i ämnet – Skandynawistyczne Zeszyty Naukowe.

Från början av sin verksamhet har avdelningen fått stöd av Svenska institutet. Forskningskontakterna,framför allt med de svenska universiteten, utvecklas genom talrika studiebesök och gästföreläsningar – av bl. a. Bodil Westin, Anders Cullhed, Andres Olsson, Göran Rossholm, Anna Nordlund, Martin Humpál, Anne-Marie Mai. Ett tätt samarbete har också etablerats med Riksföreningen Sverigekontakt och Stiftelsen Lützenfonden (Tyskland) för föreläsningar om Sveriges historia och realia som är mycket uppskattade av studenterna. Ett viktigt inslag i studierna av svenska är författarbesök av bl.a. Tomas Tranströmer, Birgitta Trotzig, Torgny Lindgren, Göran Tunström, Steve Sem-Sandberg, Ulf Peter Hallberg, Martin Widmark och Herman Lindqvist.

Avdelningens bibliotek, som ingår i Filologiska fakultetens bibliotek, består av över 12 000 böcker och andra publikationer, vilket gör att vi är det största skandinaviska litteraturcentret i sydöstra Polen, med böcker av svenska, norska och danska författare, i både original och översättning. År 2019 fick biblioteket Gunnar Brandells boksamling som gåva av den framlidne professors fru.