Till huvudmenyn

Våra program

Intresset för svenskstudier har ökat markant under de senaste åren. Antalet sökande uppgår till tio personer per plats, vilket har resulterat i ökad antagning till vår avdelning (30 platser). År 2015 sökte rekordmånga (över 17 personer på en studieplats) till oss.

Med tanke på det tilltagande intresset för svenskstudier har vi utarbetat ett nytt utbildningsprogram och infört kurser som ändrar den hittills typiskt filologiska studieprofilen till mera kulturinriktade studier. Den som väljer svenska som huvudämne har en möjlighet att läsa två främmande språk: svenska på avancerad nivå och ett (valfritt) språk till. Kan man redan tyska på nivå B1+ eller högre kan man fortsätta läsa tyska genom att följa tyska filologins studieprogram. På avancerad nivå (masterprogram) väljer man i sin tur danska eller isländska. Studenterna får också djup inblick i språkområdets kultur i vid mening genom litteratur, konst, historia, politik, religion och samhällsfrågor. Dessutom får de allmän kunskap om de övriga nordiska länderna. Ett viktigt inslag i undervisningen är översättning som på kandidatnivån omfattar översättningsteori och på masternivån praktiskt inriktade översättningskurser.

I enlighet med Bolognasystemet erbjuder vi kandidatstudier (sex terminer) och påbyggnadsstudier till masterexamen (ytterligare fyra terminer). För både kandidat- och masterexamen krävs omfattande examensarbeten, för det förra på polska eller svenska, för det senare på svenska.

I programmet ingår både obligatoriska kurser och tillvalsämnen. Kurserna i respektive ämnen pågår för det mesta en termin och är tematiska enheter som avslutas med tentamen. De första två åren sker undervisningen i de teoretiska ämnena på polska och i tredje årskursen börjar kärnämnena studeras på svenska. De som fortsätter sin utbildning på masternivån väljer fördjupningskurser och masterseminarier inom något av avdelningens tre huvudområden: litteraturvetenskap, språkvetenskap och översättningsvetenskap.