Till huvudmenyn

Avdelningen för nordistik är en enhet inom Institutionen för germanistik vid Jagellonska universitetet.

De flesta tjänsterna är forsknings- och lärartjänster i kombination, fördelade på:

Litteraturvetenskap

Lingvistik

Översättningsvetenskap

Det innebär att alla forskare har undervisning inom sina respektive specialområden, som sålunda bedrivs på högsta akademiska nivå. En tjänst är reserverad för en modersmålstalande som undervisar på alla årskurser. Undervisningen med den modersmålstalande läraren är en ovärderlig tillgång för studenterna – ett unikt tillfälle att från själva början ha kontakt med det levande språket. Den svenska läraren medverkar även vid svenskrelaterade tillställningar (t.ex. luciafirandet) och fungerar som språkgranskare för vetenskapliga artiklar. På avdelningen sker även undervisning i danska och isländska.

Medarbetare med sina respektive forsknings- och undervisningsområden

fil. dr, docent Magdalena Wasilewska-Chmura, professor UJ (prefekt) – litteraturteori, svensk litteratur, komparativ litteraturforskning, praktiska aspekter vid översättning, samhällskunskap, praktisk svenska

fil. dr, docent Iwona Kowal, professor UJ (ansvarig för studieprogrammet, sekreterare i Språkvetenskapliga Forskningsrådet – lingvistik, språkinlärning, svensk grammatik

professor Jan Balbierz (medlem i Litteraturvetenskapliga Forskningsrådet) – litteraturteori, svensk litteratur, kulturvetenskap, doktorandutbildning för humaniora

professor Piotr de Bończa Bukowski (chefen för Enheten för översättning) – litteraturhistoria, jämförande litteratur, översättningsvetenskap, kulturvetenskap, idéhistoria

fil. dr, docent Krzysztof Bak, professor UJ – litteraturteori, svensk litteratur, praktisk svenska, doktorandutbildning för filologiska fakulteten

fil. dr, docent Ewa Data-Bukowska, professor UJ (medlem i Språkvetenskapliga Forskningsrådet) – svensk språkhistoria, svensk syntax, norsk kultur, kognitiv lingvistik och översättningsvetenskap

fil. dr Damian Herda – praktisk svenska, svensk deskriptiv grammatik

fil. dr Monika Jazowy-Jarmuł – svensk deskriptiv grammatik, kontrastiv lingvistik, översättningsvetenskap, praktisk svenska

fil. dr Marta Rey-Radlińska – svensk och fornnordisk litteratur, Sveriges historia, praktisk svenska 

fil. dr Kendra Willson – svensk och fornnordisk litteratur, praktisk svenska 

fil. dr Elżbieta Żurawska – svensk litteratur, praktisk svenska, svenska realia

fil. mag. Piotr Dyguś – praktisk svenska, Sveriges historia, svenska realia

fil. mag. Sophie Engström – praktisk svenska

fil. mag. Maksymilian Frach – praktisk isländska, isländsk kultur

fil. mag. Nelli Lewczyk – praktisk danska, dansk kultur

fil. mag. Marta Stasiak-Górna – fonetik, kontrastiv grammatik, översättningsvetenskap, praktisk svenska 

fil. mag. Dorota Radomska-Kowalczyk – bibliotekarie

Doktorand

fil. mag. Anastasiya Sudyk