Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Germańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Warsztaty w ramach projektu „Słowianie. Idea i rzeczywistość”

Na zakończenie projektu „Słowianie. Idea i rzeczywistość” 7 i 14 grudnia br. odbyły się warsztaty, w których uczestniczyli studenci różnych lat filologii germańskiej, przekładoznawstwa oraz filologii germańskiej z j. angielskim.

W czasie warsztatów „Tłumaczenie tekstów naukowych. Teksty z zakresu nauk humanistycznych” dr Joanna Janicka podzieliła się swoimi doświadczeniami z tłumaczenia książki „Die Slawen im Mittelalter zwischen Idee und Wirklichkeit“ E. Mühle oraz udostępnionych w Internecie wykładów prof. E. Mühle. Uczestnicy warsztatów poznali wyzwania, przed jakimi staje tłumacz tego rodzaju tekstów. Dowiedzieli się, z jakich pomocy można korzystać, tłumacząc tekst bogaty w terminologię specjalistyczną i nazwy własne, a także, jak postępować, a czego unikać w zetknięciu z cytatami. Studenci spróbowali też swoich sił, tłumacząc fragment książki E. Mühle.

W ramach warsztatów „Stereotypy polsko-niemieckie w historii i języku”, prowadzonych także przez dr Janicką, studenci mieli okazję na podstawie wykładów prof. E. Mühle oraz fragmentów tekstów z XIX w. zobaczyć, jak w XIX w. Niemcy postrzegali Polskę i Polaków, jakim zmianom te obrazy podlegały oraz jak i z jakim skutkiem były instrumentalizowane. Dowiedzieli się, że także polskie postrzeganie Niemców ulegało przemianom, stereotypy narodowe są zmienne i mogą być w różny sposób i w różnych celach kształtowane i wykorzystywane, czego świadomość warto mieć także w obecnych czasach.