Przejdź do głównej treści

Opis studiów

W ostatnich latach znacząco wzrosło zainteresowanie studiowaniem języka szwedzkiego. Liczba kandydatów przekracza dziesięć osób na jedno miejsce, co spowodowało zwiększenie limitu przyjęć do 32 miejsc od roku 2007/2008. W roku akademickim 2015/2016 filologia szwedzka była najchętniej wybieranym kierunkiem na Uniwersytecie Jagiellońskim, a liczba kandydatów na jedno miejsce przekroczyła 17 osób.

Mając na uwadze rosnące zainteresowanie studiowaniem języka szwedzkiego, opracowaliśmy nowy program nauczania i wprowadziliśmy kursy, które zmieniają dotychczasowy typowo filologiczny profil studiów na studia o wyraźniejszym ukierunkowaniu kulturowym. Osoba decydująca się na studia na kierunku filologia szwedzka ma przede wszystkim możliwość uczenia się na zaawansowanym poziomie języka szwedzkiego oraz dodatkowego, wybranego języka obcego. Jeśli będzie to język niemiecki od poziomu co najmniej B1, będzie mogła kontynuować naukę tego języka w wymiarze godzin i zgodnie z programem filologii germańskiej. Na studiach II stopnia można z kolei wybrać język duński lub islandzki. Studenci zyskują ponadto pogłębioną wiedzę na temat szeroko pojętej kultury szwedzkiego obszaru językowego, tj. literatury, sztuki, historii, polityki, religii oraz zagadnień społecznych. Przyswajają także ogólną wiedzę dotyczącą pozostałych krajów skandynawskich. Ważnym elementem nauczania są przedmioty tłumaczeniowe. Na studiach I stopnia jest to teoria przekładu, natomiast na studiach II stopnia warsztaty translatorskie oraz kursy z zakresu tłumaczeń ustnych, specjalistycznych i literackich.

Zgodnie z zasadami systemu bolońskiego Zakład oferuje stacjonarne studia I stopnia (licencjackie, trwające sześć semestrów) oraz stacjonarne studia II stopnia (magisterskie, trwające cztery semestry). Kształcenie na poziomie licencjackim zakończone jest pracą licencjacką w języku polskim lub szwedzkim (do wyboru) i egzaminem licencjackim, natomiast warunkiem ukończenia studiów II stopnia jest napisanie pracy magisterskiej w języku szwedzkim i zdanie egzaminu magisterskiego.

Program nauczania obejmuje przedmioty obowiązkowe i przedmioty opcjonalne. Zajęcia z poszczególnych przedmiotów trwają zwykle jeden semestr i stanowią jednostki tematyczne kończące się egzaminem lub zaliczeniem na ocenę. Podczas dwóch pierwszych lat nauczanie przedmiotów teoretycznych odbywa się po polsku, na roku trzecim większość przedmiotów wykładana jest w języku szwedzkim. Na drugim etapie kształcenia (studia magisterskie) studenci wybierają seminaria magisterskie i związane z nimi kursy specjalizacyjne w obrębie trzech głównych dziedzin: literaturoznawstwa, językoznawstwa i przekładoznawstwa.