Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Germańskiej

Rekrutacja - filologia germańska z językiem angielskim - studia stacjonarne II stopnia

Opis studiów: filologia germańska z językiem angielskim – studia stacjonarne II stopnia

Poniżej prezentujemy opis programu studiów FILOLOGII GERMAŃSKIEJ Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM na studiach stacjonarnych II stopnia.

POSIEDŹ, POCZYTAJ, POMYŚL, ZARYZYKUJ !!!

Studia stacjonarne II stopnia filologii germańskiej z językiem angielskim będziesz mógł podjąć, kiedy będziesz miał już w kieszeni dyplom LICENCJATA zdobyty na jednym z kierunków zaliczających się do obszaru nauk humanistycznych. Trwają one dwa lata, odbywają się w języku niemieckim i angielskim i mają charakter ściśle uniwersytecki.

Nasza propozycja: Jedne studia – dwa języki! Wybierając ten kierunek nauczysz się biegle władać językiem niemieckim i językiem angielskim.

Podczas studiów nauczysz się doskonale mówić w obu językach oraz będziesz uczęszczał na seminaria magisterskie w zakresie lingwistyki stosowanej lub literaturoznawstwa i przekładu tekstów literackich, zajęcia specjalistyczne do seminariów magisterskich oraz zajęcia anglistyczne – wspólnie ze studentami filologii angielskiej. Dodatkowo istnieje też możliwość realizowania kształcenia nauczycielskiego.

Kiedy będzie już po wszystkim, napiszesz pracę magisterską na wybrany przez Ciebie temat i zdasz końcowy egzamin, otrzymasz dyplom MAGISTRA FILOLOGII GERMAŃSKIEJ Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM.

Praktyki zawodowe

Jeżeli zdecydujesz się dodatkowo na kontynuowanie kształcenia nauczycielskiego, praktyki zawodowe są obowiązkowe i odbywają się w szkołach ponadpodstawowych, z którymi współpracują Instytuty Filologii Germańskiej i Filologii Angielskiej UJ.

Studencki ruch naukowy

Możesz zaangażować się w działalność Studenckiego Koła Naukowego Filologii Germańskiej z Językiem Angielskim (SKN FGA UJ), rozszerzać w nim swoje zainteresowania i umiejętności organizacyjne.

Możliwości wyjazdów zagranicznych

Możliwe są wyjazdy na uczelnie zagraniczne w ramach programu ERASMUS oraz innych stypendiów.

Wymagana jest udokumentowana znajomość języka niemieckiego na poziomie C1 oraz języka angielskiego na poziomie C1.

Sylwetka absolwenta:  filologia germańska z językiem angielskim – studia stacjonarne II stopnia

Kończąc germanistykę z językiem angielskim na UJ będziesz:

  • swobodnie i łatwo porozumiewał się po niemiecku i angielsku (poziom C2 opanowania języka);
  • znał język, literaturę, kulturę i rozwój krajów niemieckojęzycznych i anglojęzycznych;
  • mógł pracować w obu językach w wydawnictwach i redakcjach czasopism, biurach turystycznych, firmach i w ogóle wszędzie tam, gdzie będą wymagać od Ciebie znajomości języka niemieckiego lub/i angielskiego;
  • mógł zostać tłumaczem, nauczycielem (w przypadku wyboru kształcenia nauczycielskiego) lub lektorem języka niemieckiego i angielskiego;
  • mógł kontynuować dalszą naukę na studiach III stopnia (doktoranckich);
  • żałował, że wspaniały czas studiów oraz zarwane niekoniecznie przez naukę noce w niepowtarzalnym mieście dobiegły końca.