Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Krzysztof Bak

dr hab. Krzysztof Bak

Stanowisko:
Profesor UJ
Zakład/ katedra:
Zakład Filologii Szwedzkiej
Telefon służbowy:
12 663 43 28
Numer pokoju:

308

 

E-mail:
krzysztof.bak@uj.edu.pl
USOS:
RUJ:
Inne:

Informacje:

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się zwłaszcza wokół sześciu obszarów badawczych:

a/ relacje między literaturą a sacrum (w rozprawie habilitacyjnej Den intersubjektiva synden i Birgitta Trotzigs Dykungens dotter podejmuję kwestię intertekstualnych form obecności sacrum w twórczości Birgitty Trotzig)

b/ romantyzm szwedzki i europejski (w rozprawie doktorskiej P D A Atterboms sagospel Lycksalighetens ö som initiatoriskt drama analizuję współgranie struktur archetypicznych i romantycznej ideologii u P.D.A. Atterboma)

c/ szwedzki modernizm i postmodernizm (w artykułach analizuję twórczość m.in. Edith Södergran, Thorstena Jonssona, Sary Lidman, Torgny Lindgrena, Ulfa Erikssona, Magnusa Dahlströma, Sary Stridsberg)

d/ formy pamięci w literaturze szwedzkiej (w publikacjach omawiam m.in. konstrukcję narodowej pamięci kulturowej w literaturze oskariańskiej)

e/ transformacje interkulturowe i intersemiotyczne (do badanych przeze mnie zagadnień należą strategie translatorskie w szwedzkich przekładach poezji Wisławy Szymborskiej).

Poza zatrudnieniem na Uniwersytecie Jagiellońskim jestem profesorem literaturoznawstwa w Instytucie Kultury i Estetyki Uniwersytetu Sztokholmskiego.

Wybrane publikacje:

Ostatnie publikacje w wyborze:

”Tłumacz w roli terapeuty: O Neugerowskim przekładzie Elegii Stagneliusa” [The translator as therapist: on Leonard Neuger’s translation of Stagnelius’ Elegy], [w:] Gry międzyludzkie Leona Neugera, red. Aleksander Fiut, Elżbieta Jogałła, Elżbieta Tabakowska, Kraków-Budapeszt-Syrakuzy: Wydawnictwo Austeria, s. 339–348.

”Lyckans dödsmaskin: Kritiken mot den skandinaviska exceptionalismen hos Emmanuel Mounier, Birgitta Trotzig och Sara Stridsberg” [Happiness’s death machine: critique of the Scandinavian exceptionalism in Emmanuel Mounier, Birgitta Trotzig and Sara Stridsberg], [w:] Scandinavian exceptionalisms: culture, society, discourse, red. Jens Bjerring-Hansen, Torben Jelsbak, Anna Estera Mrozewicz, Berlin: Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universität, s. 117–144.

”Mot ett bredare arketextualitetsbegrepp: den augustinsk-lutherska diskurstypen i Birgitta Trotzigs Dykungens dotter” [Towards a broader notion af architextuality: the Augustinian-Lutheran type of dscourse in Birgitta Trotzig’s Dykungens dotter (The Mars king’s daughter)], Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Germanistica Pragensia 2021:1, s. 9–36.

”Skandinavisk litteratur i Polens nationella kanon” [Scandinavian literature in Poland’s national canon], [w:] CSS Conference 2019: Scandinavian languages and literatures world wide, red. Robert Ekdahl, Lund: Open Books at Lund University.