Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Germańskiej

Harmonogramy zajęć

Studia stacjonarne

Harmonogram studiów stacjonarnych na semestr letni w roku akademickim 2023/2024 (harmonogramiści zastrzegają możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramach). Wersję dostępną cyfrowo harmonogramów można otrzymać po kontakcie z sekretariatem dydaktycznym.

Filologia germańska:

I stopień:  I rok, II rok, III rok

II stopień:  I rok, II rok

Filologia szwedzka:

I stopień: I rok, II rok, III rok

II stopień: I rok, II rok

Filologia germańska z językiem angielskim:

I stopień: I rok, II rok, III rok

II stopień:  I rok, II rok

Przekład literacki (II stopień):

I rok, II rok

Zanim student zdecyduje się na wybór opcji, proszony jest o sprawdzenie na harmonogramie, czy nie będzie ona kolidować z jego podstawowym rozkładem zajęć.

Informujemy, że w przypadku zdarzeń losowych harmonogramy mogą zostać zmodyfikowane.

Legenda do sal Instytutu Filologii Germańskiej

Sale 39, 39A i 40A znajdują się w budynku przy ul. Ingardena 3.

Pozostałe sale dydaktyczne znajdują się w budynku przy al. Mickiewicza 9B, o ile na harmonogramie nie widnieją inne dane.

Harmonogramy sesji

Harmonogram sesji letniej (2023/24)

Filologia germańska

Filologia germańska z językiem angielskim

Filologia szwedzka