Harmonogramy zajęć

Studia stacjonarne

Harmonogram studiów stacjonarnych na semestr zimowy/ rok akademicki 2020/2021 (harmonogramiści zastrzegają możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramach):

  • Filologia Germańska (I stopień):  I rok,  II rokIII rok
                                  (II stopień):  I rok, II rok (aktualizacja: 16.09)

Zanim student zdecyduje się na wybór opcji, proszony jest o sprawdzenie na harmonogramie, czy nie będzie ona kolidować z jego podstawowym rozkładem zajęć.

  • Filologia Szwedzka:  (I stopień):    I rok, II rok, III rok
                                  (II stopień):   I rok, II rok (aktualizacja: 16.09)
  • Filologia germańska z językiem angielskim (I stopień): I rokII rokIII rok
                                                                  (II stopień):  I rok, II rok (aktualizacja: 16.09)
  • Przekład literacki (II stopień): I rok, II rok (aktualizacja: 16.09)

Informujemy, że harmonogramy mogą zostać zmodyfikowane w przypadku zmian obostrzeń epidemiologicznych lub zdarzeń losowych.

Legenda do sal Instytutu Filologii Germańskiej

Sale 39, 39A i 40A znajdują się w budynku przy ul. Ingardena 3.

Pozostałe sale dydaktyczne znajdują się w budynku przy al. Mickiewicza 9B, o ile na harmonogramie nie widnieją inne dane.

 

Harmonogramy sesji

Harmonogram sesji letniej (2019/20)

Filologia germańska (terminy zerowe)

Filologia germańska z językiem angielskim (terminy zerowe)

Filologia szwedzka (terminy zerowe)

Harmonogramy sesji egzaminacyjnej (sierpień / wrzesień 2020)

Filologia germańska

Filologia germańska z językiem angielskim

Filologia szwedzka