Przejdź do głównej treści

Instytut Filologii Germańskiej

Projekty naukowe realizowane w / przy współpracy IFG UJ

Projekty Międzynarodowe

I) tytuł projektu: Deutschsprachige und jüdische Kulturen in Mitteleuropa. Kulturelle, literarische und sprachliche Wechselwirkungen im regionalen, nationalen und transnationalen Kontext
rok rozpoczęcia i okres trwania: 2021-2023
koordynator z IFG: dr hab. Magdalena Sitarz, prof. UJ
instytucje partnerskie: Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder), Niemcy; Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Rumunia
źródło finansowania: DAAD Germanistische Institutspartnerschaft

II) tytuł projektu: Female Writers in the Varnhagen Collection – Letters, Works, Relations
rok rozpoczęcia i okres trwania: 2021-2023
kierownik z IFG: dr hab. Jadwiga Kita-Huber, prof. UJ
instytucje partnerskie: Bauhaus Universität Weimar; Biblioteka Jagiellońska w Krakowie; Universitätsbibliothek der Bauhaus Universität Weimar; Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena (ThULB); Goethe- und Schiller-Archiv in Weimar; Klassik Stiftung Weimar
źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki; Deutsche Forschungsgemeinschaft

III) tytuł projektu: Textdynamiken
rok rozpoczęcia i okres trwania: 2021-2023
koordynator z IFG: dr hab. Katarzyna Jaśtal, prof. UJ
instytucje partnerskie: Instytut Filologii Germańskiej w Lipsku
źródło finansowania: DAAD (program: „Germanistische Institutspartnerschaften”)

IV) tytuł projektu: Interkulturelle Begegnungen im regionalen, nationalen und transnationalen Raum: Literatur- und Mediengeschichte in Mitteleuropa
rok rozpoczęcia i okres trwania: 2017-2023
koordynator z IFG: dr hab. Jadwiga Kita-Huber, prof. UJ
instytucje partnerskie: Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder), Niemcy; Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Rumunia; Humboldt-Universität zu Berlin; Comenius-Universität Bratislava; Eötvös Loránd Universität Budapest (ELTE)
źródło finansowania: DAAD (VAP-Programm)

V) tytuł projektu: W poszukiwaniu nowej tożsamości narodowej. Konstrukcja szwedzkiej pamięci kulturowej w cyklu wierszy „Svenska bilder” (1881–1897) Carla Snoilsky’ego
rok rozpoczęcia i okres trwania: 2021-2022
kierownik z IFG: dr hab. Krzysztof Bak, prof. UJ
instytucje partnerskie: Stockholms universitet, Lunds universitet
źródło finansowania: miniGRANT POB Heritage (edycja I)

VI) tytuł projektu: Krąg Varnhagena a tzw. szkoła szwabska
rok rozpoczęcia i okres trwania: 2020-2022
kierownik z IFG: dr Paweł Zarychta
instytucje partnerskie: Instytut Germanistyki Uniwersytetu w Würzburgu
źródło finansowania: Studienbörse Germanistik

VII) tytuł projektu: LingCat – Categories, Categorisation
rok rozpoczęcia i okres trwania: 2019-2022
koordynator z IFG: prof. dr hab. Zofia Berdychowska
instytucje partnerskie: Université Sorbonne-Nouvelle, Francja; Universität Passau, Niemcy
źródło finansowania: finansowanie na podstawie umowy między Rektorami uniwersytetów uczestniczących

VIII) tytuł projektu: Die Zukunft des kulturellen Erbes in Europa
rok rozpoczęcia i okres trwania: 2019-2022
koordynator z IFG: dr hab. Katarzyna Jaśtal, prof. UJ
instytucje partnerskie: Instytuty Filologii Germańskiej w Poczdamie, Bolonii, Atenach, Rydze, Kopenhadze i Luksemburgu
źródło finansowania: Erasmus Plus

IX) tytuł projektu: Spuścizna i pamięć. Strategie przekazu i utrwalania kultury w I połowie XIX w. na przykładzie archiwum Rosy Marii i Davida Assingów w zbiorach Varnhagena w Krakowie
rok rozpoczęcia i okres trwania: 2016-2021
kierownik z IFG: dr Paweł Zarychta
instytucje partnerskie: Saska Akademia Nauk
źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (nr proj. 2014/15/B/HS2/01086)

X) tytuł projektu: Den voluntativa synden i Birgitta Trotzigs författarskap
rok rozpoczęcia i okres trwania: 2008-2021
kierownik z IFG: dr hab. Krzysztof Bak, prof. UJ
instytucje partnerskie: Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet, Szwecja
źródło finansowania: różne źródła zagraniczne/szwedzkie, m. in. fundusz naukowy Litteratur som ledande område (nr grantu: SU 106A-5.1.2-0141-17)

XI) tytuł projektu: ’Was man alles nicht sagen muss.’ Kurztexte und multimodale Kurzformen im öffentlichen Raum / ’Wszystko, czego mówić nie potrzeba.’ Krótkie teksty i formy multimodalne w przestrzeni publicznej
rok rozpoczęcia i okres trwania: 2019-2020
koordynator z IFG: prof. dr hab. Zofia Berdychowska
instytucje partnerskie: Universität Leipzig, Niemcy; Université Sorbonne-Nouvelle, Francja
źródło finansowania: Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung

XII) tytuł projektu: (Un)Sichtbarkeit des Übersetzers. Wie die Beschäftigung mit den Übersetzern zur Humanisierung der Translatologie führt
rok rozpoczęcia i okres trwania: 2019-2020
kierownik z IFG: dr hab. Jadwiga Kita-Huber, prof. UJ
instytucje partnerskie: Johannes Gutenberg Universität Mainz (Campus Germersheim)
źródło finansowania: Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung; Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit

XIII) tytuł projektu: "…nur Frauen können Briefe schreiben". Facetten weiblicher Briefkultur nach 1750“ / „… pisać listy potrafią tylko kobiety”. Oblicza kobiecej kultury epistolarnej po 1750 r.
rok rozpoczęcia i okres trwania: 2017-2019
kierownik z IFG: dr Paweł Zarychta
instytucje partnerskie: Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego; Biblioteka Jagiellońska; Instytut Języka i Literatury Niemieckiej Uniwersytetu w Lipsku
źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki; Uniwersytet Jagielloński; Instytut Goethego w Krakowie

Projekty Krajowe

I) tytuł projektu: Od przyległości przestrzennej do bliskości temporalnej: Gramatykalizacja konstrukcji prospektywnych w języku polskim
rok rozpoczęcia i okres trwania: 2022-2023
kierownik z IFG: dr Damian Herda
źródło finansowania: miniGrant POB Heritage (edycja III)

II) tytuł projektu: Adwerbializacja kwantyfikatorów nominalnych w języku angielskim, szwedzkim i polskim
rok rozpoczęcia i okres trwania: 2020-23
kierownik z IFG: dr Damian Herda
źródło finansowania: grant NCN (nr 2019/33/N/HS2/01695)

III) tytuł projektu: Ciało Niemca. Dyskurs cielesności w niemieckiej literaturze XIX wieku
rok rozpoczęcia i okres trwania: 2011-2015
kierownik z IFG: dr hab. Katarzyna Jaśtal
źródło finansowania: grant NPRH, grant NCN (nr: NCN103 398640)

IV) tytuł projektu: Przekład na język angielski i publikacja w Peter Lang GmbH monografii naukowej „Literatura jako medium pamięci. Świat powieści Szolema Asza”, Kraków: WUJ 2010
rok rozpoczęcia i okres trwania: 2012-2013
kierownik z IFG: dr hab. Magdalena Sitarz
źródło finansowania: grant NPRH (nr rejestracyjny projektu: 31H 11 0041 80; nr umowy: 0202/FNiTP/H31/80/2011)

V) tytuł projektu: Biblia w literaturze niemieckojęzycznej do Oświecenia po współczesność (subsydium profesorskie Mistrz dla Prof. dr hab. Marii Kłańskiej i jej uczniów w wieku do lat 35)
Monografie wieloautorskie:
Der Heiligen Schrift auf der Spur, red. Maria Kłańska, Jadwiga Kita-Huber, Paweł Zarychta (2009);
’Cóż za księga!’ Biblia w literaturze niemieckojęzycznej do Oświecenia po współczesność, red. Maria Kłańska, Jadwiga Kita-Huber, Paweł Zarychta (2010)
rok rozpoczęcia i okres trwania: 2006-2010
koordynator z IFG: prof. dr hab. Maria Kłańska
źródło finansowania: grant Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

VI) tytuł projektu: Badania nad nauczaniem języka jidysz i przygotowanie podręcznika
rok rozpoczęcia i okres trwania: 1994-1995
kierownik z IFG: dr Magdalena Sitarz
źródło finansowania: grant KBN (nr projektu: 1 P 103 014 06)