Zakład Filologii Szwedzkiej

Strona WWW:

Kontakt:

al. Mickiewicza 9A, 31-120 Kraków, 

e-mail: filologia.szwedzka@uj.edu.pl

tel. +48 12 663 43 11 (sekretariat), +48 12 663 43 30 (Kierownik Zakładu)

Kierownik:

Pracownicy:

Doktoranci:

Zakład Literatury Niemieckiej

Kierownik:

Pracownicy:

Doktoranci: