Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Iwona Kowal

Stanowisko:
Profesor UJ
Funkcja:

kierownik kierunku filologia szwedzka
sekretarz Rady Dyscypliny Językoznawstwo

Zakład/ katedra:
Katedra Nordystyki
Telefon służbowy:
12 663 43 29
Numer pokoju:
309
E-mail:
iwona.kowal@uj.edu.pl
USOS:
RUJ:
Inne:

Informacje:

2001 – uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Struktura mówionych tekstów narracyjnych w języku polskim i szwedzkim w ujęciu rozwojowym”

2013-2014 – stypendium naukowe Instytutu Szwedzkiego w ramach Visby Programme, Lunds universitet, Szwecja

2017 – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie językoznawstwo. Tytuł osiągnięcia naukowego: „The Dynamics of Complexity, Accuracy and Fluency in Second Language Development”

2017-2018 – kierownik Zakładu Filologii Szwedzkiej (zastępstwo)

Od 2019 – kierownik kierunku filologia szwedzka

Od 2022 –sekretarz Rady Dyscypliny Językoznawstwo

Zainteresowania naukowe: nauka i nauczanie języka szwedzkiego jako obcego, wielojęzyczność, psycholingwistyka, socjolingwistyka Zainteresowania pozanaukowe i inne kwalifikacje zawodowe: tłumacz przysięgły, tłumacz konferencyjny

Wybrane publikacje:

(2021) “Modalizatory jako wielowymiarowe zagadnienie w nauce języka szwedzkiego,” Neofilolog, 56(2), pp. 307–319. doi: 10.14746/n.2021.56.2.9.

(2021) “Online-revideringar i svenska som främmandespråk: en longitudinell studie,” Folia Scandinavica Posnaniensia, 31, pp. 4–14. doi: 10.2478/fsp-2021-0003.

(2020) “Polityka językowa Szwecji,” Scripta Neophilologica Posnaniensia, 20, pp. 117–131. doi: 10.14746/snp.2020.20.08.

(2020) “Satsadverbial i svenskundervisningen : en läroboksanalys,”Скандинавская Филология = Skandinavskaâ Filologiâ = Scandinavian Philology, 18(1), pp. 56–71. doi: 10.21638/11701/spbu21.2020.104.

(2019) “Motywacja do studiowania filologii szwedzkiej jako filologii rzadkiej” Języki Obce w Szkole, 63(2), pp. 37–41. 

(2018) “Ordassociationer hos flerspråkiga inlärare av svenska,” in Jazowy-Jarmuł, M., Wasilewska-Chmura, M., and Żurawska, E. (eds) Filologiskt smörgåsbord. Kraków : Jagiellonian University Press, pp. 33–44.

(2016) "The dynamics of complexity, accuracy and fluency in second language development". Kraków: Jagiellonian University Press, pp. 234.

(2016) “Tvärspråkligt inflytande under utveckling: samspel av språk vid inlärningen av svenska som L3,” Acta Sueco-Polonica, (20), pp. 9–28.

(2013) “Die Sprachsituation in Schweden”, Linguistica Silesiana, 34, pp. 75–93. 

(2011) “Online revisions in FL writing: general rules and individual differences,” in Arabski, J. and Wojtaszek, A. (eds) Individual learner differences in SLA. Toronto: Multilingual Matters (Second Language Acquisition), pp. 309–320.