Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Germańskiej

Organizacja i jakość kształcenia

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych:

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia:

Kierownik kierunku "Filologia szwedzka" - studia I i II stopnia:

Kierownik kierunku "Filologia germańska" - studia I i II stopnia:

Kierownik kierunku "Filologia germańska z językiem angielskim" - studia I i II stopnia:

Koordynator kierunku "Przekład literacki (język niemiecki)" - studia II stopnia:

Koordynator Kształcenia Nauczycielskiego:

Opiekun praktyk nauczycielskich z języka niemieckiego w szkołach podstawowych:

Opiekun praktyk nauczycielskich z języka niemieckiego w szkołach ponadpodstawowych:

 

Przedstawiciele studenccy w Radzie Instytutu Filologii Germańskiej:

 

Starostowie lat:

Filologia germańska:

Filologia germańska z językiem angielskim:

Filologia szwedzka: