Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Germańskiej

Organizacja i jakość kształcenia

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych:

dr hab. Agnieszka Palej, prof. UJ

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia:

dr Agnieszka Vogelgesang-Doncer

Kierownicy i koordynatorzy kierunków:

Kierownik kierunku "Filologia szwedzka" – studia I i II stopnia:

dr hab. Iwona Kowal, prof. UJ

Kierownik kierunku "Filologia germańska" – studia I i II stopnia:

dr Anna Dąbrowska

Kierownik kierunku "Filologia germańska z językiem angielskim" – studia I i II stopnia:

dr Henryk Mazepa

Koordynator kierunku "Przekład literacki (język niemiecki)" – studia II stopnia:

dr hab. Paweł Zarychta

Koordynator Kształcenia Nauczycielskiego:

dr Agnieszka Kubiczek

Opiekunowie praktyk nauczycielskich:

Opiekun praktyk nauczycielskich z języka niemieckiego w szkołach podstawowych:

dr Halina Sowa-Babik

Opiekun praktyk nauczycielskich z języka niemieckiego w szkołach ponadpodstawowych:

dr Agnieszka Kubiczek

 

Przedstawiciele studenccy w Radzie Instytutu Filologii Germańskiej:

Mateusz Kowalczyk-Merklinger
Aleksandra Porada
Wojciech Zając

Starostowie lat:

Filologia germańska:

I rok SL Katarzyna Nawrocka
II rok SL Mateusz Kowalczyk-Merklinger
III rok SL Paweł Janke
I rok SM Aleksandra Porada
II rok SM Wojciech Zając

Filologia germańska z językiem angielskim:

I rok SL Dominika Kocjan
II rok SL Tomasz Gierlak
III rok SL Maja Nowakowska
I rok SM Katarzyna Giemza
II rok SM Dominika Sarna

Filologia szwedzka:

I rok SL Jakub Kwolek
II rok SL Antonina Michalik
III rok SL Jakub Pączek
I rok SM Maria Waktor
II rok SM Wojciech Zając