Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Germańskiej

Organizacja i jakość kształcenia

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych:

dr hab. Agnieszka Palej, prof. UJ

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia:

dr Agnieszka Vogelgesang-Doncer

Kierownicy i koordynatorzy kierunków:

Kierownik kierunku "Filologia szwedzka" – studia I i II stopnia:

dr hab. Iwona Kowal, prof. UJ

Kierownik kierunku "Filologia germańska" – studia I i II stopnia:

dr hab. Anna Dąbrowska

Kierownik kierunku "Filologia germańska z językiem angielskim" – studia I i II stopnia:

dr Henryk Mazepa

Koordynator kierunku "Przekład literacki (język niemiecki)" – studia II stopnia:

dr hab. Paweł Zarychta, prof. UJ

Koordynator Kształcenia Nauczycielskiego:

dr Agnieszka Kubiczek

Opiekunowie praktyk nauczycielskich:

Opiekun praktyk nauczycielskich z języka niemieckiego w szkołach podstawowych:

dr Halina Sowa-Babik

Opiekun praktyk nauczycielskich z języka niemieckiego w szkołach ponadpodstawowych:

dr Agnieszka Kubiczek

 

Przedstawiciele studenccy w Radzie Instytutu Filologii Germańskiej:

Mateusz Kowalczyk-Merklinger

Aleksandra Porada

Wojciech Zając

 

Starostowie lat:

Filologia germańska:

I rok SL Julia Wawryka
II rok SL Katarzyna Nawrocka
III rok SL Mateusz Kowalczyk-Merklinger
I rok SM Karolina Wandas
II rok SM Aleksandra Porada

Filologia germańska z językiem angielskim:

I rok SL Katarzyna Szkatuła
II rok SL Dominika Kocjan
III rok SL Tomasz Gierlak
I rok SM 
II rok SM 

Filologia szwedzka:

I rok SL Alicja Michalec
II rok SL Jakub Kwolek
III rok SL Antonina Michalik
I rok SM Kornelia Borkowska
II rok SM Maria Waktor