Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Agnieszka Vogelgesang-Doncer

dr Agnieszka Vogelgesang-Doncer

Stanowisko:
Adiunkt dydaktyczny 
Funkcja:
Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia
Zakład/ katedra:
Zakład Językoznawstwa Germańskiego
Telefon służbowy:
12 663 43 25
Numer pokoju:

305

 

E-mail:
agnieszka.vogelgesang-doncer@uj.edu.pl
USOS:
RUJ:

Informacje:

Pracuję w IFG od 1997 r. Przez trzy lata prowadziłam zajęcia w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych UJ oraz na Podyplomowych Studiach dla Tłumaczy przy Katedrze BPKM UNESCO UJ, a od 1998 do 2014 r. również na studiach niestacjonarnych.

W grudniu 2002 r. obroniłam pracę doktorską stanowiącą realizację projektu badawczego prowadzonego w ramach grantu promotorskiego KBN dotyczącą szyku wyrazów w języku niemieckim.

W kręgu moich zainteresowań naukowych znajdują się składnia języka niemieckiego, lingwistyka tekstu oraz języki specjalistyczne.

Od 2003 r. wielokrotnie prowadziłam seminaria magisterskie i licencjackie.

W latach 2001 – 2004 pełniłam funkcję egzaminatora w komisji przeprowadzającej egzaminy licencjackie dla absolwentów kolegiów nauczycielskich pod patronatem UJ.

W roku 2005 pracowałam w zespole modyfikującym program studiów uzupełniających o specjalności translatologicznej, a w roku 2016 – program studiów dziennych I stopnia filologii germańskiej oraz filologii germańskiej z językiem angielskim.

W roku 2011 opracowałam program nauczania rocznych studiów podyplomowych Współczesne edytorstwo wielojęzyczne.

Od 2012 r. jestem członkiem komisji egzaminacyjnej z języka niemieckiego dla doktorantów WF UJ, a od 2016 r. pełnię funkcję pełnomocnika ds. jakości kształcenia w IFG.