Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Paweł Zarychta

dr hab. Paweł Zarychta

Stanowisko:
Profesor uczelni
Zakład/ katedra:
Katedra Literatury Niemieckojęzycznej
Telefon służbowy:
12 663 43 13
Numer pokoju:

202

 

E-mail:
Pawel.zarychta@uj.edu.pl
USOS:
RUJ:
Inne:

Informacje:

2023 – habilitacja na podstawie rozprawy „Selbstinszenierung und Gedächtnisbildung : Rosa Maria Assing in Briefen und Lebenszeugnissen aus der Sammlung Varnhagen : Edition und Kommentar“
2006 – doktorat na podstawie rozprawy „Spott und Tadel. Lessings rhetorische Strategien im antiquarischen Streit“
2000 – ukończenie studiów germanistycznych w Uniwersytecie Jagiellońskim

– odbywał pobyty badawcze i stypendialne w Uniwersytetach w Erlangen/Norymberdze, Würzburgu, Kolonii, Lipsku, Berlinie, Jenie
– w pracy naukowej zajmuje się literaturą niemieckojęzyczną XVIII i XIX w., specjalizuje się w badaniach rękopisów niemieckich z tego okresu, zwłaszcza z Kolekcji Varnhagenów
– w polu jego zainteresowań leżą ponadto polsko-niemiecki transfer literacki, teoria i praktyka przekładu

Wybrane projekty naukowe:
– 2015–2022, „Spuścizna i pamięć. Strategie przekazu i utrwalania kultury w I połowie XIX w. na przykładzie archiwum R. M. i D. Assingów w zbiorach Varnhagena w Krakowie”, projekt zrealizowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, program OPUS, funkcja: kierownik
– od 2019 r. międzynarodowy projekt „Pisarki z kolekcji Varnhagena - listy, dzieła, relacje”, finansowany przez NCN oraz DFG w ramach programu Beethoven Classic, funkcja: wykonawca
– od 2021 r. „»Wszystkie Pani listy…« Rahel Varnhagen i kolekcja Varnhagena”, finansowanie ze środków Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki,  funkcja: kierownik
 

 

Wybrane publikacje:

Zarychta, P. (2022) Selbstinszenierung und Gedächtnisbildung : Rosa Maria Assing in Briefen und Lebenszeugnissen aus der Sammlung Varnhagen : Edition und Kommentar. Wien: Peter Lang (Perspektiven der Literatur- und Kulturwissenschaft, ISSN 2511-5677; Bd. 6), p. 583. doi: 10.3726/b19005.

Zarychta, P. (2021) Selbstinszenierung und Gedächtnisbildung : Rosa Maria Assing in Briefen und Lebenszeugnissen aus der Sammlung Varnhagen : Edition und Kommentar. Wien : Peter Lang (Perspektiven der Literatur- und Kulturwissenschaft, ISSN 2511-5677; Bd. 5), p. 453. doi: 10.3726/b19004.

De Bończa Bukowski, P. and Zarychta, P. (2021) Między literaturami : rozmowy z tłumaczami o pisarzach języka niemieckiego. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas ({Wy}tłumaczenia), pp. 290, [1].

Gatter, N., Jaśtal, K. and Zarychta, P. (2021) “Wszystkie Pani listy...” : Rahel Varnhagen i kolekcja Varnhagena. Kraków, p. 76.

Zarychta, P. (2020a) “Trostbrief/Kondolenzbrief/Trauerbrief,” in Matthews-Schlinzig, M. I., Schuster, J., Steinbrink, G., and Strobel, J. (eds) Handbuch Brief :  von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart. Boston : Walter de Gruyter, pp. 582–593. doi: 10.1515/9783110376531-042.

Zarychta, P. (2020b) “Widzialność tłumacza jako kapitał : o działalności Ryszarda Wojnakowskiego na przykładzie serii ‘Śpiewać to być. Współcześni poeci austriaccy znani i nieznani’” in Kita-Huber, J. and Makarska, R. (eds) Wyjść tłumaczowi naprzeciw : miejsce tłumacza w najnowszych badaniach translatologicznych. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, pp. 311–324.

Dampc-Jarosz, R. and Zarychta, P. (eds) (2019a) “... nur Frauen können Briefe schreiben” : Facetten weiblicher Briefkultur nach 1750. Wien : Peter Lang (Perspektiven der Literatur- und Kulturwissenschaft, ISSN 2511-5677; Bd. 4), p. 308. doi: 10.3726/b15728.
Dampc-Jarosz, R. and Zarychta, P. (eds) (2019b) “... nur Frauen können Briefe schreiben” : Facetten weiblicher Briefkultur nach 1750. Warszawa : Peter Lang (Perspektiven der Literatur- und Kulturwissenschaft, ISSN 2511-567; Bd. 3), p. 329. doi: 10.3726/b15727.

Zarychta, P. (2018) “Über die Menschenwerdung eines Preußen : Heinrich von Kleist und sein Tod in der jüngsten polnischen Lyrik,” in Lotte Lund, H. and Gribnitz, B. (eds) 2018 Gedankenstriche : Ein Journal des Kleist-Museums. Frankfurt (Oder) : Kleis-Museum (Gedankenstriche; 2018), pp. 14–24.

Zarychta, P. (2017) “Zum Nachlass Rosa Maria und David Assings in Krakau oder : warum die Sammlung Varnhagen neukatalogisiert werden sollte,” Internationales Jahrbuch der Bettina-von-Arnim-Gesellschaft, 28-29, pp. 31–50.