Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Germańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O Instytucie

Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego jest jednostką organizacyjną Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prowadząca działalność naukową i dydaktyczną w zakresie filologii germańskiej, szwedzkiej, germańskiej z językiem angielskim, a także przekładoznawstwa. W Instytucie działają cztery zakłady, dwie pracownie międzyzakładowe, a także trzy studenckie koła naukowe.

Historia

Historia Instytutu Filologii Germańskiej sięga roku 1850, kiedy to na profesora języka i literatury niemieckiej Uniwersytetu Jagiellońskiego władze austriackie powołały Karla Weinholda (1823–1901). Profesor ten wykładał w Krakowie jedynie do roku 1851, a jego następcą został František Tomaš Bratranek (1815–1884), późniejszy rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1883–1913 krakowską germanistyką kierował Wilhelm Creizenach (1851–1919), po czym jego obowiązki przejął Spiridion Wukadinovič (1870–1938), który kierował katedrą do 1932 r. Był on także ostatnim dyrektorem jednostki powołanym jeszcze przez władze austriackie. Pierwszym Polakiem na tym stanowisku został dopiero Adam Marian Kleczkowski (1883–1949). II wojna światowa, a następnie śmierć Kleczkowskiego przyniosły dla germanistyki krakowskiej stopniowe ograniczanie działalności, aż do całkowitego jej zawieszenia od roku akademickiego 1951/52. Opiekę nad katedrą nieprowadzącą działalności dydaktycznej objął wtedy Jerzy Kuryłowicz (1895–1978), zaś jedynym pracownikiem naukowym pozostawała przez kolejne lata Olga Dobijanka-Witczakowa (1921-2006).

Do wznowienia działalności jednostki pod nazwą Katedra Filologii Niemieckiej UJ doszło w roku 1966. W 1973 katedrę przekształcono w Instytut Filologii Germańskiej. Na kierownika, a później dyrektora powołano przybyłego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Aleksandra Szulca (1924–2012), który swą funkcję sprawował do roku 1993. W kolejnych kadencjach jego następcami byli Maria Kłańska, Krzysztof Lipiński, Antoni Dębski, Sławomira Kaleta-Wojtasik oraz Magdalena Sitarz.

Po wznowieniu działalności siedzibą jednostki został ukończony w 1964 r. budynek Collegium Paderevianum. Od roku 2015 Instytut prowadzi swą działalność w sąsiadującym ze starą siedzibą tzw. Paderevianum II.

W instytucie pracowali lub byli z nim związani zawodowo także m.in.: Juliusz Ippoldt, Genowefa Sadalska i Zdzisław Kazimierz Wawrzyniak.

Struktura

Katedra Nordystyki

Katedra Literatury Niemieckojęzycznej

Zakład Językoznawstwa Germańskiego

Zakład Dydaktyki i Historii Języka Niemieckiego

Pracownia Translacji

Pracownia Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego

Działalność naukowa

Badania naukowe prowadzone są w obrębie ośmiu zespołów i podstawowych zakresów badawczych:

Językoznawstwo szwedystyczne

Literaturoznawstwo szwedystyczne i komparatystyczne

Przekład i komunikacja międzykulturowa (perspektywa skandynawistyczna)

Germanistyczne Językoznawstwo Stosowane

Germanistyczne Językoznawstwo Historyczne

Relacje interkulturowe: przestrzeń literacka i kulturowa – j. niemiecki, j. polski i j. jidysz

Literatura a inne media

Literatura niemieckojęzyczna i jej kulturowe konteksty

Współpraca zagraniczna

Instytut utrzymuje współpracę naukową oraz wymianę studentów i kadry akademickiej z ponad 30 uczelniami z Niemiec, Austrii, Francji, Holandii, Szwecji, Estonii, Słowacji, Słowenii i Turcji, głównie w ramach programu Erasmus+ oraz umów bilateralnych.

Studenckie koła naukowe

Przy Instytucie działają następujące studenckie koła naukowe:

Studenckie Koło Naukowe Germanistyki UJ

Skandynawistyczne Koło Naukowe UJ

Studenckie Koło Naukowe Filologii Germańskiej z Językiem Angielskim UJ

Tekst tożsamy z fragmentami hasła encyklopedycznego opracowanego dla Wikipedii przez pracowników IFG UJ