Zespoły badawcze w Instytucie Filologii Germańskiej UJ

Językoznawstwo szwedystyczne

Kierownik zespołu:

dr hab. Ewa Data-Bukowska

Skład zespołu:

dr hab. Iwona Kowal

mgr Piotr Dyguś (doktorant)

mgr Anna Kurek-Przybilski

Literaturoznawstwo szwedystyczne i komparatystyczne

Kierownik zespołu:

dr hab. Jan Balbierz, prof. UJ

Skład zespołu:

dr hab. Krzysztof Bak, prof. UJ

dr hab. Magdalena Wasilewska-Chmura, prof. UJ

dr Marta Rey-Radlińska

dr Elżbieta Żurawska

mgr Piotr Cieśla (doktorant)

Przekład i komunikacja międzykulturowa (perspektywa skandynawistyczna)

Kierownik zespołu:

dr hab. Piotr de Bończa Bukowski, prof. UJ

Skład zespołu:

dr Monika Jazowy-Jarmuł

mgr Marta Stasiak-Górna

mgr Agnieszka Proszewska (doktorantka)

mgr Joanna Gospodarczyk (doktorantka)

Germanistyczne Językoznawstwo Stosowane

Kierownik zespołu:

prof. dr hab. Zofia Berdychowska

Skład

zespołu:

dr Magdalena Duś

dr Magdalena Filar

dr Agnieszka Gaweł

dr Joanna Janicka

dr Robert Kołodziej

dr Joanna Konieczna- Serafin  

dr Tomasz Rojek

dr Agnieszka Vogelgesang- Doncer

mgr Małgorzata Hac

mgr Magdalena Bednarczyk-Gacek

mgr Anna Wojciechowska (doktorantka)

Germanistyczne Językoznawstwo Historyczne

Kierownik
zespołu:

dr hab. Andrzej Feret

Skład
zespołu:

dr Grzegorz Chromik

dr Piotr Owsiński

dr Anna Radzik

mgr Krzysztof Matyjasik (doktorant)

Relacje interkulturowe: przestrzeń literacka i kulturowa - j. niemiecki, j. polski i j. jidysz

Kierownik
zespołu:

dr hab. Magdalena Sitarz, prof. UJ

Skład
zespołu:

dr hab. Agnieszka Palej

dr Grzegorz Szklarczyk

dr Anastasia Telaak

mgr Aleksandra Hill

mgr Bogumił Kramarz (doktorant)

mgr Ewelina Tkacz (doktorantka)

Literatura niemieckojęzyczna XX i XXI wieku

Kierownik
zespołu:

prof. dr hab. Maria Kłańska

Skład
zespołu:

dr Anna Dąbrowska

dr Paweł Moskała

dr  Michael Sobczak

dr Agnieszka Sowa

Literatura niemieckojęzyczna XVIII i XIX wieku

Kierownik
zespołu:

dr hab. Katarzyna Jaśtal, prof. UJ

Skład
zespołu:

dr hab.  Jadwiga Kita-Huber, prof. UJ

dr Paweł Zarychta

dr Anna Kluba

mgr Beata Gorycka

mgr Robert Samek

mgr Grzegorz Klag (doktorant)

mgr Joanna Szczukiewicz (doktorantka)

mgr Julia Manowska (doktorantka)