Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Magdalena Sitarz

dr hab. Magdalena Sitarz

Stanowisko:
Profesor uczelni
Funkcja:
Dyrektor Instytutu
Zakład/ katedra:
Katedra Literatury Niemieckojęzycznej
Telefon służbowy:

12 663 43 19
 

Numer pokoju:
212
E-mail:
magdalena.sitarz@uj.edu.pl
USOS:
RUJ:

Informacje:

Absolwentka I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie (w liceum i w czasie studiów instruktor harcerski Szarej Siódemki), studia filologii germańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim (dyplom 1988, magisterium literaturoznawcze, uprawnienia nauczycielskie), studia filologii germańskiej, historii i judaistyki na Uniwersytecie Wiedeńskim (1984-1986, stypendium Pax Christi), studia doktoranckie na Uniwersytecie w Oxfordzie (1990-1991, stypendium Sorosa), doktor nauk humanistycznych (językoznawstwo, UJ 1994), doktor habilitowany nauk humanistycznych (literaturoznawstwo, UJ 2011). 1987-1992 i 1998-99 lektor jidysz w Międzywydziałowym Zakładzie Historii i Kultury Żydów w Polsce UJ, od 1988 pracownik Instytutu Filologii Germańskiej UJ, 2000-2001 stypendium NATO (Université Paris 7), 2005-2007 stypendium Alexander von Humboldt Stiftung (Heinrich Heine Universität Düsseldorf).

W latach 2012-2016 wicedyrektor, od 2016 dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej UJ.

Zainteresowania naukowe: literatura, język i kultura jidysz.

Prywatnie: mężatka, dwoje dzieci, pies.

W wolnym czasie: narciarstwo zjazdowe i biegowe, biegi górskie i uliczne, wycieczki górskie, uprawa ogrodu.

Wybrane publikacje:

1. Pawelec, A. and Sitarz, M. (2022) “‘Der szejdim tanc’ Ester Kreitman po angielsku : perspektywa przekładoznawcza,” in Adamczyk-Garbowska, M., Degler, J., and Ruta, M. (eds) Jidyszland : nowe przestrzenie. Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych (Jidyszland), pp. 234–258.

2. Pawelec, A. and Sitarz, M. (2021) “Celan meets Dickinson : images and interpretation,” in Pawelec, A., Shaw, A., and Szpila, G. (eds) Text-image-music : crossing the borders : intermedial conversations on the poetics of verbal, visual and music texts : in honour of Prof. Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska. Berlin : Peter Lang Publishing Group (Text, Meaning, Context, ISSN 2191-1894; vol. 19), pp. 387–397.

3. Pawelec, A. and Sitarz, M. (2020) “Yiddish borrowings in American English : Slavic connections,” in Szczyrbak, M. and Tereszkiewicz, A. (eds) Languages in contact and contrast : a festschrift for Professor Elżbieta Mańczak-Wohlfeld on the occasion of her 70th birthday. Kraków : Jagiellonian University Press, pp. 311–327.

4. Sitarz, M. (2019) “Romantic afterlives: Heinrich Heine’s ‘Deutschland : Ein Wintermärchen’ in Yiddish translations,” Scripta Judaica Cracoviensia, 17, pp. 69–77. doi: 10.4467/20843925SJ.19.007.12230.

5. Sitarz, M. and Pawelec, A. (2019a) “‘Dos lid fun oysgehargetn yidishn folk’ von Yitskhok Katsenelson als Egodokument,” in Kupczyńska, K. and Kita-Huber, J. (eds) Autobiografie intermedial : Fallstudien zur Literatur und zum Comic. Bielefeld : Aisthesis Verlag, pp. 485–497.

6. Sitarz, M. and Pawelec, A. (2019b) “Yitskhok Katsenelson’s ‘Dos lid fun oysgehargetn yidishn folk’ : a story of the manuscripts and editions,” in Kątny, A., Olszewska, I., and Twardowska, A. (eds) Ashkenazim and Sephardim : language miscellanea. Berlin : Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften (Sprach- und Kulturkontakte in Europas Mitte, ISSN 2192-7170; Bd. 7), pp. 125–139.

7. Sitarz, M. and Pawelec, A. (2015) “‘Fartaytsht un farbesert’ : Wolf Biermann and Yitskhok Katsenelson’s ‘Dos lid funem oysgehargetn yidishn folk,’” Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 10(1), pp. 37–44. doi: 10.4467/20843933ST.15.004.4095.

8. Sitarz, M. (2014) “Z historii jidyszystyki do roku 1939 : badania naukowe, podręczniki, słowniki,” in Gąsiorowski, S. (ed.) Studia żydowskie w Polsce - przeszłość, stan obecny, perspektywy : studium selektywne. Kraków : Polska Akademia Umiejętności (Prace Komisji Historii i Kultury Żydów; 6), pp. 65–73.

9. Sitarz, M. (2013a) “Jiddische Literatur und Kultur in der deutschsprachigen Presse vom ersten Drittel des 20. Jahrhunderts,” in Kątny, A., Olszewska, I., and Twardowska, A. (eds) Ashkenazim and Sephardim : a European perspective. Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, Internationaler Verlag der Wissenschaften (Sprach- und Kulturkontakte in Europas Mitte, ISSN 2192-7170; Bd. 2), pp. 95–111.

10. Sitarz, M. (2013b) Literature as a medium for memory : the universe of Sholem Asch’s novels. Frankfurt am Main : Verlag Peter Lang (Polish Studies - Transdisciplinary Perspectives, ISSN 2191-3293; vol. 5), p. 379.