Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Zofia Berdychowska

prof. dr hab. Zofia Berdychowska

Stanowisko:
Profesor
Funkcja:
Kierownik Zakładu Językoznawstwa Germańskiego
Zakład/ katedra:
Zakład Językoznawstwa Germańskiego
Telefon służbowy:

 12 663 43 31

 

Numer pokoju:
311
E-mail:
zofia.berdychowska@uj.edu.pl
USOS:
RUJ:
ORCID:
ORCID ID: 0000-0001-9848-7897

Informacje:

Profesor tytularny (2015), od 1.10.2016 kieruje Zakładem Językoznawstwa Germańskiego. Prowadzi badania w zakresie językoznawstwa germańskiego, stosowanego i kontrastywnego nad komunikacją specjalistyczną, deiktyczną referencją osobową, translacją i tekstami. 2005-2012 prodziekan Wydziału Filologicznego UJ. Od 10.2018 do 13.09.2023 przewodnicząca Komisji Wyborczej Wydziału Filologicznego UJ.

Członek-założyciel (1995) Krakowskiego Towarzystwa Tertium, przewodnicząca Stowarzyszenia Germanistów Polskich 2012-2015. Członek zespołu ekspertów i Zespołu Stałego Narodowego Centrum Nauki, panel HS2 (do 2017 ponad 80 eksperckich recenzji projektów badawczych). Od 2011 wiceprzewodnicząca krakowskiego oddziału Komisji Językoznawstwa PAN, od 1999 członek Komisji Neofilologicznej Polskiej Akademii Umiejętności. W kadencji 2020-2023 członek-specjalista Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.

Koordynacja i udział w międzynarodowych projektach badawczych z Université Sorbonne Nouvelle, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Universität Passau, Universität Leipzig: 2007-2012 Deutsche Grammatik – ein Blick von außen auf Beschreibungsansätze und Verwendungen im Text, 2019-2023 Linguistic Categories and Categorisation – LingCat, od 2020 Textdynamiken. 2019 zainicjowala utworzenie niemieckojęzycznej międzynarodowej sieci badawczej Kurztexte und multimodale Kurzformen im öffentlichen Raum.

Inicjatorka i red. naczelna Czasopisma Stowarzyszenia Germanistów Polskich (2013-2015). Od 2011 współredaguje z prof. Zofią Bilut-Homplewicz serię wydawniczą Studien zur Text- und Diskursforschung.

Wybrane publikacje:

Książki:

  1. Berdychowska, Zofia. Personendeixis. Kontraste Deutsch-Polnisch und ihre translatorischen Aspekte. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013.
  2. Berdychowska, Zofia. Personaldeixis. Typologie, Interpretation und Exponenten im Deutschen und im Polnischen. Kraków: TAiWPN Universitas, 2002.
  3. Berdychowska, Zofia. Polsko-niemiecka terminologia gramatyczna. Kraków:  TAiWPN Universitas, 1996.
  4. Berdychowska, Zofia. Mały podręcznik tekstów pisanych. Język niemiecki. Warszawa/Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995.

Artykuły:

  1. Berdychowska, Zofia. Komunikacja w przestrzeni miejskiej zmieniająca standardy zachowania w dobie pandemii SARS-CoV-2, LingVaria, 16(2 (32)), 15–29. doi: 10.12797/LV.16.2021.32.03.
  2. Berdychowska, Zofia. Zur Bedeutungskonstitution in Kurzformen der Kommunikation im öffentlichen Raum, [w:] Daux-Combaudon, Anne-Laure / Larrory-Wunder, Anne (red.), Kurze Formen in der Sprache: Syntaktische, semantische und textuelle Aspekte = Formes brèves de la Langue: Aspects syntaxiques, sémantiques et textuels, Tübinger Beiträge zur Linguistik, Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag, 2020, 229–246.
  3. Berdychowska, Zofia. Personreferenz in linguistischen Abschlussarbeiten polnischer Germanistikstudierender im Vergleich mit dem deutschen linguistischen Usus, [w:] Cirko, L. and Pittner, K. (red.) Wissenschaftliches Schreiben interkulturell: kontrastive Perspektiven. Berlin : Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2018, 41–53. doi: 10.3726/b15009.
  4. Berdychowska, Zofia / Häusler, Sabine. Entlehnung und Erbe: fair und fegen, [w:] Dąbrowska-Burkhardt, Jarochna / Eichinger, Ludwig M. / Itakura, Uta (red.): Deutsch: lokal – regional – global. Tübingen: Narr Francke Attempto (= Studien zur deutschen Sprache 77), 2017, 187-201.
  5. Berdychowska, Zofia. Prädikatives Attribut und sein Ausdruck im Polnischen und im Deutschen, [w:] Behr, Irmtraud / Berdychowska, Zofia (red.): Prädikative Strukturen in Theorie und Text(en). Frankfurt a. M.: Peter Lang (= Studien zur Text- und Diskursforschung 3), 2013, 61-74.
  6. Berdychowska, Zofia. Kontrastive Analysen von Fachtexten, [w:] Grucza, F., Schwenk, H.-J., Olpińska, M. (red.) Gegenstände germanistischer Forschung und Lehre : Texte : Materialien der Jahrestagung des Verbandes Polnischer Germanisten, 12.-14. Mai 2006, Toruń. Warszawa : Wydawnictwo Euro-Edukacja, 2006, 123–128.