Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Ewa Data-Bukowska

dr hab. Ewa Data-Bukowska

Stanowisko:
Profesor UJ
Zakład/ katedra:
Katedra Nordystyki
Telefon służbowy:
12 663 43 23
Numer pokoju:

303

 

E-mail:
ewa.data-bukowska@uj.edu.pl
USOS:
RUJ:

Informacje:

Absolwentka Filologii Szwedzkiej IFG UJ w Krakowie. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa otrzymała w 2003 roku na Wydziale Filologicznym UJ. W roku 2017 uzyskała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie językoznawstwo. Obecnie zatrudniona na stanowisku profesora uczelni.

Jej zainteresowania naukowe są ukierunkowane na języki szwedzki i norweski. Obejmują gramatykę i semantykę kognitywną, stylistykę, translantologię oraz historię języka. Kierowała indywidualnymi grantami naukowymi finansowanymi przez FRSE (FSS/2008/X/D3/W/0004/U/0017, FSS/2011/V/D3/W/0053/WS/U/0028).

W 2001 roku otrzymała światowe stypendium Research in the Swedish Language, Literature and Area Studies, SWEA International, dzięki któremu sfinalizowała projekt badawczy w ramach doktoratu podczas miesięcznego stażu naukowego w Instytucie Nauk Kognitywnych na Uniwersytecie w Lund / Szwecja. Zrealizowała liczne kursy naukowo-dydaktyczne w Szwecji, Norwegii i Finlandii. Współredaguje tomy naukowe o tematyce skandynawskiej w serii Filologiskt smörgåsbord oraz naukową serię wydawniczą {wy}tłumaczenia, poświęconą przekładowi. Jej doświadczenia dydaktyczne obejmują m.in. zajęcia z gramatyki opisowej (fleksja, składnia), historii języka, stylistyki języka szwedzkiego, językoznawstwa kognitywnego oraz praktyki tłumaczenia. Od 2009 roku wprowadza do oferty dydaktycznej kursy poświęcone Norwegii, Norwegia: język, społeczeństwo, kultura, Obraz społeczeństwa norweskiego w tekstach kultury. Koordynowała intensywne kursy nauki języka norweskiego dla studentów IFG (2017 i 2018). Jest inicjatorką ogólnopolskiego konkursu translatorskiego dla początkujących tłumaczy literatury szwedzkiej na język polski. W latach 2001-2003 była wykonawcą w multilateralnym projekcie dydaktycznym NISSE – Nätverket Intresse för svenska finansowanym przez UE.

Sekretarz Studiów Doktoranckich oraz sekretarza (z prawem głosu) w Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej w latach 2005–2008. Jako koordynator Erasmus+ rozwijała współpracę z uniwersytetami w Skandynawii. Jest członkiem Rady Dyscypliny Językoznawstwo w kadencji 2022-2025.

Wybrane publikacje:

Monografie:

Data-Bukowska, E., de Bończa Bukowski, P. (2022) Gombrowicz Andersa Bodegårda : analizy przekładoznawcze. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 306. Data-Bukowska, E. (2016) Eksplicytacja w nieprofesjonalnym przekładzie szwedzko-polskim : perspektywa kognitywna. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 193.

Data-Bukowska, E. (2005) Zaimki wskazujące w języku szwedzkim : analiza znaczeń z perspektywy językoznawstwa kognitywnego. Kraków : Oficyna Wydawnicza TEXT, pp. 272.

Artykuły

Data-Bukowska, E. (2020) “A somewhat more egocentric sister : a cognitive grammar account of Norwegian ‘her’ and German ‘hier’ as deictic space builders,” Скандинавская Филология = Skandinavskaâ Filologiâ = Scandinavian Philology, 18(1), pp. 32–55. doi: 10.21638/11701/spbu21.2020.103.

Data-Bukowska, E. (2020) “Philip Holmes and Hans-Olav Enger. Norwegian. A Comprehensive Grammar." London and New York: Routledge. 2018. 553 pages, Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 38(1), pp. 148–152. (Accessed: April 10, 2022).

Data-Bukowska, E. (2019) “Priming as cognitive motivation for the ‘first translational response universal,’” Linguistica Silesiana, 40, pp. 185–204. doi: 10.24425/linsi.2019.129409.

Data-Bukowska, E. (2019) “Coming nearer and nearer : a cognitive grammar account of the third person plural impersonal,” Cognitive Studies = Études Cognitives, 19. doi: 10.11649/cs.1752.

Data-Bukowska, E. (2016) “Translating what is blurred : evidence from Swedish-to-Polish translations,” in Ilynska, L. and Platonova, M. (eds) Meaning in translation : illusion of precision. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, pp. 435–452.

Data-Bukowska E., Rey-Radlińska M. (red.). (2020). Filologiskt smörgåsbord 4. Nordisk genklang. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Data-Bukowska E., Wasilewska-Chmura, M. (red.). (2013). Filologiskt smörgåsbord 2. Vetenskapliga bidrag från skandinavistiken i Kraków. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.