Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof.  dr hab. Piotr de Bończa Bukowski

prof. dr hab. Piotr de Bończa Bukowski

Stanowisko:
Profesor
Funkcja:
Kierownik Pracowni Translacji IFG UJ
Zakład/ katedra:
Katedra Nordystyki
Telefon służbowy:

12 663 43 23
 

Numer pokoju:
303
E-mail:
piotr.bukowski@uj.edu.pl
USOS:
RUJ:
Inne:

Informacje:

Dyplom magisterski na kierunku filologia szwedzka w Instytucie Filologii Germańskiej UJ (1994). Studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym UJ (1994-1998). Od r. 1994 praca naukowa, dydaktyczna i organizacyjna na rzecz IFG UJ. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (na podstawie rozprawy komparatystycznej) uzyskany na Wydziale Filologicznym UJ (1998; promotor prof. dr hab. Maria Kłańska). Od r. 1998 asystent a następnie adiunkt w IFG UJ (Zakład Filologii Szwedzkiej). Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (rozprawa habilitacyjna na temat twórczości Augusta Strindberga) uchwałą Rady Wydziału Filologicznego UJ w r. 2007. Profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Jagiellońskim od r. 2019 do uzyskania tytułu profesora nauk humanistycznych w r. 2021. Najważniejsze zainteresowania naukowe: przekładoznawstwo, historia literatury, komparatystyka literacka, antropologia literatury, kulturoznawstwo, historia idei. Praca dydaktyczna w IFG UJ: zajęcia z zakresu m.in. teorii literatury, historii literatury szwedzkiej oraz teorii i praktyki tłumaczenia. Ponadto kursy w ramach specjalizacji translatologicznej i literaturoznawczej, kursy opcjonalne, a także seminaria licencjackie, magisterskie i promotorskie. Ważniejsze prace organizacyjne pełnione w UJ od r. 1998 w różnych czasokresach: Sekretarz Naukowy IFG UJ, Instytutowy Koordynator Programu SOCRATES/ERASMUS, Kierownik Zakładu Filologii Szwedzkiej IFG UJ, Członek Komisji Rekrutacyjnej na Studia Doktoranckie na Wydziale Filologicznym UJ, Członek Stałej Rektorskiej Komisji ds. Rozwoju Dydaktyki i Jakości Kształcenia. Aktualnie pełnione funkcje: Opiekun Skandynawistycznego Koła Naukowego UJ, Kierownik Zespołu Badawczego „Przekład i Komunikacja Międzykulturowa”, Kierownik Pracowni Translacji IFG UJ. Współredaktor serii TRANSLATIO (Wydawnictwo UJ). Staże naukowe w Szwecji (Uppsala) i w Niemczech (Bonn, Berlin). Ważniejsze stypendia i wyróżnienia: Stypendium im. Alexandra von Humboldta, Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Stypendium Tygodnika „Polityka”; Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską, Nagrody Rektora UJ (zespołowe i indywidualne), Wyróżnienie Rektora za Działalność Naukową; Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Wybrane publikacje:

Data-Bukowska, Ewa, and Piotr de Bończa Bukowski. Gombrowicz Andersa Bodegårda : Analizy przekładoznawcze. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2022.

 

Bończa Bukowski, Piotr de, and Artur Jurczyszyn, eds. Sztuka Jana Bukowskiego. Kraków : Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka, 2022.

 

Bończa Bukowski, Piotr de, and Paweł Zarychta. Między literaturami : Rozmowy z tłumaczami o pisarzach języka niemieckiego. {Wy}tłumaczenia. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2021.

 

Bończa Bukowski, Piotr de. “Krytyka przekładu literackiego jako dialog : Model hermeneutyczny.” Przekładaniec, no. 42 (2021): 14–39.

 

Bończa Bukowski, Piotr de. Friedricha Schleiermachera drogi przekładu : W kręgu problemów języka i komunikacji. Translatio - Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020.

 

Bończa Bukowski, Piotr de, and Magdalena Heydel, eds. Polish Translation Studies in Action : Concepts - Methodologies - Applications : A Reader. Cross-Roads, ISSN 2191-6179; Vol. 16. Wien : Peter Lang, 2019.

 

Bończa Bukowski, Piotr de. “Der hermeneutische Ansatz in der polnischen Übersetzungswissenschaft.” Die Welt Der Slaven 64, no. 2 (2019): 381–92.

 

Bończa Bukowski, Piotr de. “Od bliskości do obcości : Georg Brandes, Polska i kwestia żydowska.” Teksty Drugie, no. 5 (167) (2017): 277–300.

 

Bończa Bukowski, Piotr de, and Magdalena Heydel, eds. Polska myśl przekładoznawcza : Antologia. Translatio - Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013.

 

Bończa Bukowski, Piotr de. Suwerenność i posłuch : Problematyzacje autorytetu w wybranych utworach literackich Augusta Strindberga. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006.