Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Andrzej Dominik Dziedzic

mgr Andrzej Dominik Dziedzic

Stanowisko:
Asystent
Zakład/ katedra:
Katedra Nordystyki
Telefon służbowy:
12 663 43 34
Numer pokoju:

314

 

E-mail:
domin.dziedzic@uj.edu.pl
USOS:
RUJ:

Informacje:

Doktorant literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym UJ oraz asystent w Katedrze Nordystyki.

Absolwent kierunku filologia szwedzka na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W ramach stypendiów Instytutu Szwedzkiego (SI) przebywał gościnnie jako doktorant w Instytucie Literaturoznawstwa na Uniwersytecie w Uppsali oraz studiował w Instytucie Kultury i Estetyki na Uniwersytecie Sztokholmskim.

Praca magisterska Den skräckfyllda kroppen. Undersökning av kroppens diskurs i Carina Rydbergs Nattens amnestii stanowiła analizę sposobów przedstawienia cielesności w twórczości Cariny Rydberg.

Doktorat przygotowywany pod kierunkiem dr hab. Krzysztofa Baka poświęcony jest strategiom kamuflowania pożądania homoerotycznego w twórczości Viktora Rydberga.

W ramach grantu POB Heritage współpracuje z badaczami z KN oraz z uniwersytetu w Lund nad projektem poświęconym konstrukcji pamięci kulturowej, z uwzględnieniem aspektu genderowego, w Svenska bilder Carla Snoilskiego.

W IFG jest jednym z koordynatorów programu Erasmus.

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z teorią queer, badaniami genderowymi, somatopoetyką, powieścią XIX-wieczną oraz krytyką literacką.

Wybrane publikacje:

„När begäret går överstyr. Den skeva gosseskildringen i ljuset av skräckromantiken i Viktor Rydbergs Singoalla”, lambda nordica (2021), 26. 4–1, s. 125–149.

„Gimnastycy, atleci i rekreacjoniści. Dziewiętnastowieczne formy ucieleśnienia zdrowej męskości burżuazyjnej w relacji do pożądania homoerotycznego”, [w]: Biopolityka męskości, red. T. Kaliściak & W. Śmieja, (Warszawa 2020), s. 89–108.

Dude, i have never done it before! Seksualny kapitał dziewictwa w tekstach kultury o pornograficznej wyobraźni homoerotycznej”, [w]: Kultury dziewictwa, red. A. Gajewska & M. Michalski, (Poznań 2020), s. 265–281.

„Förvandlingar av Platons eros i Rydbergreceptionen”, [w]: Efter Viktor Rydberg. Receptionskritiska studier, red. A. Burman & Tore Lund, (Sztockholm 2020), s. 171–197.

„O użyteczności zwrotu analnego w badaniach literackich na przykładzie lektury W ptaszarni Grzegorza Musiała”, [w]: Wydzieliny, red. M. Major & K. Jachymek, (Gdańsk 2019), s. 85–114.

„Transfiguracje męskości poprzez pożądanie homoerotyczne w przyjaźniach romantycznych Hansa Christiana Andersena”, [w]: (Nie)męskość w tekstach kultury XIX-XX wieku, red. B. Zwolińska, K. M. Tomala, (Gdańsk 2019), s. 393–407.

„Den konservative modernisten versus den modernt konservative. August Strindbergs och Viktor Rydbergs diskurser kring det homoerotiska begäret”, Filologiskt smörgåsbord, red. M. Jazowy-Jarmuł, M. Wasilewska-Chmura & E. Żurawska, (2018) t. 3, s. 125–144.

„Tekst literacki w perspektywie studiów na homoseksualnością”, [w]: Punkt widzenia w języku, literaturze i przekładzie, red. E. Muskat-Tabkowska i in., (Kraków 2015), s. 179–184.

„Den skräckelfyllda kroppen. Feminism och hysteri i Carina Rydbergs Nattens amnesti”, Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis (2014) t. 9 nr 1, s. 45–59.

„Idealism och kroppsligt begär i Viktor Rydbergs Vapensmeden”, Źródła humanistyki europejskiej, red. K. Korus i in., (2014) t. 7, 147–172.