Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Andrzej S. Feret

Stanowisko:
Profesor UJ
Funkcja:
Kierownik Zakładu Dydaktyki i Historii Języka Niemieckiego
Zakład/ Katedra:
Zakład Dydaktyki i Historii Języka Niemieckiego
Telefon służbowy:
12 663 43 36
Numer pokoju:
316
E-mail:
andrzej.s.feret@uj.edu.pl
USOS:
RUJ:

Informacje:

1994-1999 studia magisterskie filologii germańskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie

1999-2002 Studium Doktoranckie przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 2002 r. stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, tytuł rozprawy doktorskiej: „Zur Bestimmung der grammatischen Kategorie ‘Partizip’. Eine typologische Studie am Deutschen und am Polnischen”, promotor: dr hab. Antoni Dębski stopień doktora habilitowanego w 2016 r. profesor uczelni: 1.02.2021

Zatrudnienie:

Uniwersytet Jagielloński: 01.10.1999 – 30.09.2007, od 01.10.2013 do chwili obecnej

Uniwersytet Rzeszowski: 01.10.2007 – 30.09.2013

1.10.2013 – 30.06.2016 – koordynator praktycznej nauki języka niemieckiego w IFG UJ

1.07.2016 – 31.10.2016 – kierownik Zakładu Współczesnego Języka Niemieckiego w IFG UJ

od 1.11.2016 – kierownik Zakładu Dydaktyki i Historii Języka Niemieckiego w IFG UJ

Zainteresowania naukowe: badania komparatywne nad gramatyką języka niemieckiego i polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem nieosobowych form czasownika zagadnienia współczesnej fonetyki i fonologii, zwłaszcza adaptacji zapożyczeń leksykalnych z języka niemieckiego w języku polskim zmiana nazw ulic na ternie okupowanej Polski w czasie II wojny światowej działalność leksykograficzna