Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Magdalena Filar

dr hab. Magdalena Filar

Stanowisko:
Adiunkt
Zakład/ katedra:
Zakład Językoznawstwa Germańskiego
Telefon służbowy:
12 663 43 25
Numer pokoju:

305

 

E-mail:
magdalena.filar@uj.edu.pl
USOS:
RUJ:
Inne:

Informacje:

Doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (Uniwersytet Jagielloński, 2020), doktor nauk humanistycznych (Uniwersytet Jagielloński, 2009), studia magisterskie: filologia germańska (Uniwersytet Jagielloński, 1999-2004).
 
W kręgu jej zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia z zakresu lingwistyki tekstu i dyskursu, semantyka i pragmatyka, w szczególności kognitywne teorie języka, a także możliwości ich zastosowania w badaniach nad tłumaczeniem oraz w dydaktyce translacji.  Jest autorką monografii „Kategoria nieokreśloności w perspektywizacji tekstu i jego przekładu – studium kognitywne” (2014) oraz artykułów z zakresu semantyki kognitywnej i translatoryki.
 

Wybrane projekty naukowe:

- Członkini w polsko-niemieckim projekcie badawczym pt. „Textdynamiken” prowadzonym przez Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Lipski w ramach polsko-niemieckiej współpracy Germanistische Institutspartnerschaften (2020-2023);

- członkini krakowskiego zespołu międzynarodowej sieci badawczej „LingCat  – Categories, Categorisation” prowadzonej przez Université Sorbonne Nouvelle, Universitӓt Passau i Uniwersytet Jagielloński (2019-2022);

- grant Komitetu Badań Naukowych na realizację projektu promotorskiego pt. „Kategoria nieokreśloności w perspektywizacji tekstu i jego przekładu – studium kognitywne” (2007-2008).

Wybrane publikacje:

Filar, M. (2022) “Das Europabild und Stereotype in humoristischen Landkarten des 19. Jh. : eine multimodale ethnolinguistische Analyse,” Tekst i Dyskurs = Text und Diskurs, 16, pp. 259–275. https://tekst-dyskurs.eu/resources/html/article/details?id=234060 (Accessed: January 5, 2023).

Filar, M. (2020) “Zur Informationsstrukturierung in Vorspanntexten der deutschen Presse,” in Berdychowska, Z. and Liedtke, F. (eds) Aspekte multimodaler Kurzformen : Kurztexte und multimodale Kurzformen im öffentlichen Raum. Berlin : Peter Lang (Studien zur Text- und Diskursforschung, ISSN 2191-3714; Bd. 26), pp. 57–69.

Filar, M. (2018) “Nowe badania nad strukturą informacyjną i illokucyjną tekstu i dyskursu,” Orbis Linguarum, 47, pp. 589–592. doi: 10.23817/olin.47-52.

Filar, M. (2017c) “Zum Perspektivierungs- und Emotionspotenzial von Textanfängen : eine Analyse im Rahmen der kritischen Kognitionslinguistik,” in Duś, M., Kołodziej, R., and Konieczna-Serafin, J. (eds) Textanfänge – Semantische Aspekte. Frankfurt am Main : Peter Lang Edition (Studien zur Text- und Diskursforschung, ISSN 2191-3714; Bd.17), pp. 111–124.

Filar, M. (2017b) “Metafory konwencjonalne i nowe w dyskursie migracyjnym : analiza w ramach krytycznej lingwistyki kognitywnej,” Lingwistyka Stosowana = Applied Linguistics = Angewandte Linguistik, 21, pp. 9–21. http://www.ls.uw.edu.pl/documents/7276721/0/Lingwistyka+Stosowana+21.pdf#page=12 (Accessed: January 15, 2018).

Filar, M. (2017a) “Kognitywne badania nad semantyką tekstu z perspektywy angloamerykańskiej i z perspektywy germanistycznej,” Lingwistyka Stosowana = Applied Linguistics = Angewandte Linguistik, 23, pp. 27–38. http://alp.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/315/2018/10/LS-23-3-Filar.pdf (Accessed: January 12, 2018).

Filar, M. (2016b) “Złożenia i związki frazeologiczne w tekście i w przekładzie : implikacje dla dydaktyki przekładu,” Lingwistyka Stosowana = Applied Linguistics = Angewandte Linguistik, 16, pp. 11–22. http://alp.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/315/2018/10/2-Lingwistyka-Stosowana-16-Magdalena-Filar.pdf (Accessed: March 6, 2018).

Filar, M. (2016a) “Kognitywny model analizy tekstu w dydaktyce przekładu pisemnego : kształcenie kreatywnego rozumienia u początkujących tłumaczy,” Rocznik Przekładoznawczy, (11), pp. 177–195. doi: 10.12775/RP.2016.010.

Filar, M. (2014b) “Über die perspektivierende Funktion der Artikelwörter im Deutschen : eine kognitive Studie,” Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten = Czasopismo Stowarzyszenia Germanistów Polskich : ZVPG, 3(2), pp. 117–130. doi: 10.4467/23534893ZG.14.006.2928.

Filar, M. (2014a) Kategoria nieokreśloności w perspektywizacji tekstu i jego przekładu : studium kognitywne. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 2450-7865; 701), pp. 221, [1].