Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Małgorzata Hac

dr Małgorzata Hac

Stanowisko:
Adiunkt dydaktyczny
Zakład/ katedra:
Zakład Dydaktyki i Historii Języka Niemieckiego
Telefon służbowy:
12 663 43 26
Numer pokoju:

306

 

E-mail:
malgorzata.hac@uj.edu.pl
USOS:
RUJ:

Informacje:

Absolwentka filologii germańskiej UJ, stypendystka DAAD Eberhard-Karls-Universität Tübingen (1993/1994). Adiunkt dydaktyczny w Zakładzie Dydaktyki i Historii Języka Niemieckiego Instytutu Filologii Germańskiej UJ.

W 2022 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo na podstawie rozprawy poświęconej tematowi „Persuasive Funktion der personenbezeichnenden Okkasionalismen in Schlagzeilen der Boulevardpresse”.

Zainteresowania naukowe obejmują słowotwórstwo, innowacje słowotwórcze (w szczególności okazjonalizmy) oraz pragmatyczne aspekty słowotwórstwa.

Wybrane publikacje:

Semantische Modelle der N+N-Komposita am Beispiel von Fachtexten, [w:] Aleksandra Bednarowska, Magdalena Filar, Beata Kołodziejczyk-Mróz, Piotr Majcher (red.), Anwendungsorientierte Darstellungen zur Germanistik. Modelle und Strukturen. Bd. 2 Weidler Buchverlag, Berlin 2013, s. 393-401.

Strukturanalyse deutscher N+N-Komposita und ihre Entsprechungen im Polnischen – Untersucht anhand des Amtsblattes der Europäischen Union, [w:] Anna Majkiewicz, Grażyna Zenderowska-Korpus, Magdalena Duś (red.), Deutsche Sprache in Forschung und Lehre. Bd.1 Wort - Phrasem - (Fach)text, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, Częstochowa 2013, s.125-141.