Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Monika Jazowy-Jarmuł

Stanowisko:
Adiunkt
Zakład/ katedra:
Katedra Nordystyki
Telefon służbowy:
12 664 33 08
Numer pokoju:
308
E-mail:
monika.jazowy-jarmul@uj.edu.pl
USOS:
RUJ:

Informacje:

Dr nauk humanistycznych (dyscyplina: językoznawstwo). Temat pracy doktorskiej: Översättningsmöjligheter av svenska nominalfraser till polska


Zainteresowania naukowe: językoznawstwo porównawcze, pragmatyka, teoria przekładu


Stypendium „Research in the Swedish Language, Literature and Area Studies” przyznane przez SWEDISH WOMEN’S EDUCATIONAL ASSOCIATION INTERNATIONAL (grant)

Wybrane publikacje:

Filologiskt smörgåsbord. Vol 3 
red. Jazowy-Jarmuł Monika, Wasilewska-Chmura Magdalena, Żurawska Elżbieta, 2018 


Om satsens informationsstruktur i svenska och polska : några utgångspunkter 
Jazowy-Jarmuł Monika   
Filologiskt smörgåsbord. Vol 3, 2018. - S. 25-32


Czy gramatyka kontrastywna potrzebna jest tłumaczowi?: o zadaniach gramatyki kontrastywnej na usługach teorii przekładu 
Jazowy-Jarmuł Monika   
inTRAlinea, 2014 vol. Special issue, Challenges in translation pedagogy, p. [1-8]


Czy "du" oznacza "ty"? : o uwarunkowaniach wyborów translatorskich w procesie tłumaczenia szwedzkich zaimków osobowych na język polski 
Jazowy-Jarmuł Monika   
Language in culture - culture in language, 2014. - S. 105-113


Om demonstrativa pronomen i attributiv funktion : ett svensk-polskt studium 
Jazowy-Jarmuł Monika   
Filologiskt smörgåsbord. Vol 2, 2013. - S. 83-93


O kategorii rodzaju w języku szwedzkim i sposobach jej oddawania w języku polskim 
Jazowy-Jarmuł Monika   
Słowo w kontekście, 2013. - S. 119-127


O różnych znaczeniach szwedzkiego zaimka nieosobowego "man" i jego polskich odpowiednikach 
Jazowy-Jarmuł Monika   
Issues in languages, linguistics and translation : proceedings from an international conference, Warsaw, 19-21 October 2010 = Teoretyczne i lingwistyczne rozważania nad językiem i tłumaczeniem : wnioski z międzynarodowej konferencji, Warszawa, 19-21 października 2010, 2010. - p. 205-213


Översättningsmöjligheter av svenska nominalfraser till polska. Jazowy-Jarmuł Monika , 2006 książka | monografia