Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Anna Radzik

dr Anna Radzik

Stanowisko:
Adiunkt 
Zakład/ katedra:
Zakład Dydaktyki i Historii Języka Niemieckiego
Telefon służbowy:

12 663 43 16

Numer pokoju:

204

 

E-mail:
anna.1.radzik@uj.edu.pl
USOS:
RUJ:

Inne:

1997 - rozprawa doktorska „Frazeologizmy w niemiecko-łącińsko-rosyjskim Leksykonie petersburskim z 1731 roku” napisana pod kierunkiem prof. Wiesława Witkowskiego;

zainteresowania naukowe - frazeologia, leksykografia, fonetyka, dialektologia, historia języka niemieckiego, związki językowe słowiańsko-germańskie;

Wybrane publikacje:

Roland Kehreins Ansichten in „Prosodie und Emotionen“ und ihre Anwendung im DaF-Unterricht, Linguistische Treffen in Wrocław, 2021 Bd. 20 Nr. 2, s. 355-364 
 

Plurizentrische Perspektive im Phonetikunterricht des Deutschen, Studia Translatorica, 2016 Bd.7, Sprachen und Kulturen im Kontakt, s. 313-321
 

Funktionsverbgefüge im „Wörterbuch der Kollokationen im Deutschen“ von Uwe Quasthoff, Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten = Czasopismo Stowarzyszenia Germanistów Polskich : ZVPG, 2013 Bd.2 Nr.1, s. 63-72
 

Didaktisierung der dialektalen Varietäten des Deutschen im DaF-Unterricht : Vorschläge aus der alten und neuen Perspektive der Dialektologie, Anwendungsorientierte Darstellungen zur Germanistik : Modelle und Strukturen, 2013, S. 375-392

Kollokationen im „Variantenwörterbuch des Deutschen“, Linguistische Treffen in Wrocław, 2013 Bd.9, Im Anfang war das Wort II, s. 233-240
 

„Pamiątki“ Franciszka Salezego Zaleskiego (1820-1867) : z dziejów edukacji młodzieży polskiej w XIX wieku, W świecie Słowian : szkice z dziejów leksykologii i leksykografii : księga dedykowana profesorowi Wiesławowi Witkowskiemu  w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin, 2013
 

Dionizy Jaczewski i inni polscy studenci w Uniwersytecie Kazańskim w latach 40. XIX wieku, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria, 2013 t.13, s. 97-105