Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Marta Rey-Radlińska

dr Marta Rey-Radlińska

Stanowisko:
Adiunkt
Zakład/ katedra:
Katedra Nordystyki
Telefon służbowy:
12 663 43 21
Numer pokoju:

301

 

E-mail:
marta.rey@uj.edu.pl
USOS:
RUJ:
Inne:
0000-0002-0479-1829

Informacje:

Ukończyła studia magisterskie w zakresie filologii szwedzkiej w 2003 roku (praca magisterska dotycząca szwedzkiej literatury postmodernistycznej na przykładzie powieści Larsa Gustafssona). Pracę doktorską poświęconą prozie staroislandzkiej obroniła na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2017 roku („Ku poetyce staroislandzkiej formy prozatorskiej – þáttr”).

Obecnie zatrudniona w Katedrze Nordystyki (daw. Zakład Filologii Szwedzkiej) na stanowisku adiunkta.

Zajmuje się przekładem literatury staroislandzkiej i współczesnej literatury szwedzkiej. Prowadzi badania nad staronordycką prozą i mitologią nordycką.

Wybrane publikacje:

Rey-Radlińska, M. (2009) “Sagi islandzkie i ich przekłady na język polski,” in Achtelik, A. and Halmera, D. (eds) Na polsko-skandynawskich ścieżkach historii : praca zbiorowa. Zabrze : Muzeum Górnictwa Węglowego, pp. 35–52.
 
Rey-Radlińska, M. (2010) “The Old-Norse narrative ‘Auðunar þáttr vestfirzka’ as a parabolic fiction,” Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 5(1), pp. 95–110. (Accessed: September 29, 2015).
 
Rey-Radlińska, M. (2015) “Þættir : krótkie formy narracyjne,” in Morawiec, J. and Neubauer, Ł. (eds) Sagi islandzkie : zarys dziejów literatury staronordyckiej. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, pp. 40–61.
 
Rey-Radlińska, M. (2019) “Friendship and man’s reputation : a case of ‘Odds þáttr Ófeigssonar,’” in Morawiec, J., Jochymek, A., and Bartusik, G. (eds) Social norms in medieval Scandinavia. Leeds : ARC Humanities Press (Beyond Medieval Europe), pp. 91–99.
 
Rey-Radlińska, M. (2020a) “Arnórs þáttr jarlaskalds : det eviga livet i skaldediktningens spegel,” Acta Sueco-Polonica, (22), pp. 63–80.
 
Rey-Radlińska, M. (2020b) Ku poetyce þáttr. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, p. 282.
 
Rey-Radlińska, M. (2022) “‘Ars moriendi’ and figures of power in Adam of Bremen’s ‘Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum,’” in Bartusik, G., Biskup, R., and Morawiec, J. (eds) Adam of Bremen’s “Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum” : origins, reception and significance. New York : Routledge, Taylor&Francis Group (Studies in Medieval History and Culture, ISSN 1543-7922), pp. 178–188.