Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Tomasz Rojek

Stanowisko:
Adiunkt dydaktyczny
Zakład/ katedra:
Zakład Językoznawstwa Germańskiego
Telefon służbowy:
12 663 43 27
Numer pokoju:
307
E-mail:
tomasz.rojek@uj.edu.pl
USOS:
RUJ:

Informacje:

1997 Licencjat w specjalizacji: język niemiecki
Tytuł pracy dyplomowej: "Partikel im Deutschunterricht – an Grund- und Oberschulen"

2000 Magister filologii germańskiej (specjalizacja nauczycielska)
Tytuł pracy dyplomowej: "Illokutionäre Indikatoren im Deutschen"

2004 Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa germańskiego
Tytuł rozprawy: "Dependenz und Konstituenz. Zu Konvergenzen zwischen der Dependenzgrammatik, IC-Analyse und GB-Theorie"

Zainteresowania naukowe: gramatyka jęz. niemieckiego, semantyka, pragmalingwistyka, językoznawstwo ogólne, metodologia językoznawstwa