Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Magdalena Wasilewska-Chmura

dr hab. Magdalena Wasilewska-Chmura

Stanowisko:
Profesor uczelni
Funkcja:
Kierowniczka Katedry Nordystyki IFG UJ
Zakład/ katedra:
Katedra Nordystyki IFG UJ
Telefon służbowy:

12 663 43 30

 

Numer pokoju:
310
E-mail:
magdalena.wasilewska-chmura@uj.edu.pl
USOS:
RUJ:

Informacje:

Studiowała muzykologię i filologię szwedzką w UJ – magisterium z filologii szwedzkiej (1989), doktorat (1998), habilitacja (2012) w dziedzinie nauk humanistycznych w Uniwersytecie Jagiellońskim, Wydział Filologiczny.

W swoich monografiach badała związki literatury i muzyki na materiale poezji szwedzkiego modernizmu i neoawangardy, a także dyskursy poetologiczne tych prądów z perspektywy intermedialnej.

Aktualnie zajmuje się szwedzką powieścią kobiecą XIX wieku i jej polskimi przekładami na bazie teorii feministycznych, genderowych oraz transkulturowych. Tłumaczy poezję szwedzką (m.in. Tomasa Tranströmera), bada też problematykę przekładu literackiego. Prowadziła wykłady gościnne na uniwersytetach w Sztokholmie, Uppsali, Lundzie i Växjö. Od 2012 roku pełni funkcję kierownika Zakładu Filologii Szwedzkiej, a obecnie Katedry Nordystyki w IFG UJ.

Prywatnie miłośniczka muzyki poważnej i górskich wędrówek, feministka.

Wybrane publikacje:

Monografie:

Wasilewska-Chmura, M. (2011) Przestrzeń intermedialna literatury i muzyki : muzyka jako model i tworzywo w szwedzkiej poezji późnego modernizmu i neoawangardy. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 402, [2].

Wasilewska-Chmura, M. (2000) Musik – metafor – modernism : en linje i den svenska modernismens poetologiska reflexion, Stockholm : Almqvist & Wiksell, pp. 283.

Artykuły/rodziały w książkach:

Wasilewska-Chmura, M. (2022) “Współczesne wariacje na temat eposu ‘Ædnan’ Linnei Axelsson,” Litteraria Copernicana, (1 (41)), pp. 59–76. doi: 10.12775/LC.2022.005.

Wasilewska-Chmura, M. (2022) “Szwedzkie matki powieści na ziemiach polskich : fenomen Marie Sophie Schwartz w perspektywie transkulturowej,” Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 17(3), pp. 209–225. doi: 10.4467/20843933ST.22.018.16170.

Wasilewska-Chmura, M. (2020) “Słowo, obraz i muzyka w intermedialnym laboratorium Ingmara Bergmana,” Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 15(3), pp. 201–213. doi: 10.4467/20843933ST.20.016.12178.

Wasilewska-Chmura, M. (2020) “Mellan underhållning och kunskap : svensk 1800-talskvinnolitteratur på polska och emancipationsfrågan,” Folia Scandinavica Posnaniensia, 28, pp. 27–39. doi: 10.2478/fsp-2020-0003.

Wasilewska-Chmura, M. (2019) “Marie Sophie Schwartz in translation : exporting Swedish women’s literature to Poland,” in Leffler, Y. (ed.) The triumph of the Swedish nineteenth-century novel in Central and Eastern Europe. LIR.skrifter (LIR.skrifter; 9), pp. 151–186.  (Accessed: April 15, 2019).

Wasilewska-Chmura, M. (2018) “Między sztukami i mediami : kilka uwag o sztuce nie-do-słowności,” in Sibińska, M. and Dymel-Trzebiatowska, H. (eds) Dialogi o kulturze, kultury dialogu : Jubileusz Profesora Hieronima Chojnackiego. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego (Studia Północnoeuropejskie; t. 5), pp. 225–238.

Wasilewska-Chmura, M. (2018) “‘...där allting blir gräns’ : Tomas Tranströmer och rummets paradoxer,” Acta Sueco-Polonica, (21), pp. 87–99.

Wasilewska-Chmura, M. (2017) “Kody odmienności kulturowej w literaturze szwedzkiej i jej przekładach : na przykładzie ‘Trylogii sztokholmskiej’ Jensa Lapidusa,” Półrocznik Językoznawczy Tertium = Tertium Linguistic Journal, 2(2), pp. 36–45. doi: 10.7592/Tertium2017.2.2.

Wasilewska. Wasilewska-Chmura, M. (2013) “‘Vokalerna var blå himmel och konsonanterna var svarta kvistar’ : om färgerna i Tomas Tranströmers poetiska seende,” in Data-Bukowska, E. and Wasilewska-Chmura, M. (eds) Filologiskt smörgasbord. Kraków : Jagiellonian University Press, pp. 165–179.